Старата част на Гданск е уникална с реките Висла и Мотлава, които се срещат в историческия му център, и заедно се вливат в Балтийско море.