Poбъpт Дъдли, главен изпълнителен директор на компанията BP.