Заместник-министър Христов е на посещение в град Струмица във връзка с подготовката и изпълнението на съвместната програма за трансгранично сътрудничество Интеррег.