Член 164 от Конституцията гласи: "Гербът на Република България е изправен златен лъв на тъмночервено поле във формата на щит".
Член 164 от Конституцията гласи: "Гербът на Република България е изправен златен лъв на тъмночервено поле във формата на щит".