САЩ, Великобритания и ЕС бяха критикувани за ограничаване на износа на ваксини.