Според председателя на Управителния съвет на Асоциацията на българските банки Диана Митева помощта ще помогне на малките и средни предприятия да имат повече ликвидни средства.
Според председателя на Управителния съвет на Асоциацията на българските банки Диана Митева помощта ще помогне на малките и средни предприятия да имат повече ликвидни средства.