Банкеръ Weekly

Финансов гид

Международният валутен фонд на длан

Международният валутен фонд (МВФ) - International Monetary Fund (IMF), е "заченат" през юли 1944-а на конференцията на ООН в американския град Бретън Удс. На нея са присъствали представители на 44 държави и на Дания като наблюдател. Те са се постарали да изградят рамка за международно икономически сътрудничество, за да предотвратят повторение на валутната девалвация, допринесла за Великата депресия от 30-е години на миналия век. Основната мисия на МВФ е била да осигури стабилността на международната парична система - системата на валутни курсове и международни разплащания, даваща възможност на държавите и на гражданите им да комуникират едни с други. Впоследствие организацията е натоварена да съдейства за улесняването на международния търговски обмен, за постигане на адекватна заетост и стабилен икономически растеж и за ограничаване на бедността на планетата.

МВФ се управлява от представители на своите 189 страни членки. Централата на организацията е във Вашингтон.

За да поддържа стабилността и да предотвратява кризи в международната парична система, Фондът контролира чрез формална надзорна система политиките на своите членове, както и развитието на националните, регионалните и глобалните икономически и финансови въпроси. МВФ дава съвети на членуващите страни и представя стратегии за засилване на икономическата стабилност, за понижаване на зависимостта от икономически и финансови кризи и за повишаване на жизнените стандарти. Екипът на организацията прави и периодични оценки на световните перспективи, на финансовите пазари, на публичните финанси и на външните позиции на най-големите икономики, както и поредица от регионални анализи на икономическите условия. 

МВФ емитира международни резерви, познати като Специални права на тираж (СПТ) - Special Drawing Rights (SDRs), които могат да заместват официалните валутни резерви на страните членки. Към края на март 2019-а емитираните СПТ са били 204 милиарда. СПТ представляват валутна кошница от пет парични единици - щатски долари, евро, японски йени, британски лири стерлинги и китайски юани. Валутната стойност на СПТ се определя като се сумират доларовите оценки на включените във валутната кошница парични единици на база на пазарните курсове за деня. Организацията е един от най-големите официални собственици на злато като важен актив от резервите.

Основната отговорност на МВФ е да отпуска заеми на страните членки със сериозни действителни или потенциални проблеми на платежните баланси.

МВФ се отчита на правителствата на членуващите в организацията държави. Той има управителен екип и 17 департамента, които осъществяват дейността му.

На върха на управленската пирамида е Управителният борд, който се състои от един управител и по един алтернативен гуверньор от всяка страна членка, по правило - висш служител на централна банка или на финансово министерство. Управителният борд заседава веднъж годишно. Двадесет и четири от членовете му влизат в състава на Международната парична и финансова комисия (IMFC). 

Оперативната дейност на МВФ се осъществява от Изпълнителен борд. Той се оглавява от управляващ директор, подпомаган от четирима заместници и е съставен от 24 директори - всеки, представляващ една държава или група от страни членки. Управляващият директор се назначава от изпълнителния борд за петгодишен мандат с право на подновяване. Към средата на април 2019-а управляващ директор е Кристин Лагард.

Най-едрите длъжници на МВФ са били Аржентина, Украйна, Гърция и Египет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във