Банкеръ Daily

Финансов гид

Четирима застрахователи, заложили на "Гражданска отговорност", са на загуба

S 250 dde20bf4 17c7 414a bfad 3a34790c05e6

Брутната  премия за общозастрахователния пазар през 2018 г., според данните на КФН, възлиза на 2.086 млрд. лв.Това е много добър резултат, защото представлява ръст от 19% спрямо предходната година (1.752 млрд. лв.).

Разделението на малки и големи сред компаниите обаче е все по-крещящо. Към 31 декември 2018 г. първите 10 застрахователни дружества  концентрират 89.5% от общо брутния премием приход на общозастрахователния пазар.

Печалбата обаче все още не значи сигурност за дружествата. Един от показателите, които  я  измерват е покритието на застрахователните резерви. Това представлява съотношението на инвестициите в акции, дългови ценни книжа, дялове в инвестиционни фондове, депозити в банки, други предоставени заеми, дял на презастрахователите в резервите от една страна, спрямо техническите резерви на застрахователите от друга.

С най-високо съотношение от десетте водещи дружества към края на 2018 г. е ЗАД Алианц България АД (116.1%), следвано от „Дженерали застраховане“ АД (104.8%) и ЗАД “Армеец” (100.1%). Към края на 2017г., с най-висока стойност на този коефициент от топ 10 е било ДЗИ - Общо застраховане ЕАД (118.5%).

Показателят, който показва ефективността от дейността на дружествата обаче е друг - това е квотата  на щетимост.

Тя  представлява съотношението на разходите за изплатени застрахователни претенции спрямо нетно спечелените премии и е важен индикатор за застрахователите, тъй като показва доколко спечелените премии покриват разходите за щети.

Най-значим показател е комбинираната квота. Тя включва както разходите за застрахователни обезщетения, така и аквизиционните и административните разходи, съотнесени към нетно спечелените премии. Общата сума на спечелените премии, разходите за обезщетения, аквизиционни и административни разходи образува така наречения технически резултат на застрахователите.

С една дума – колкото повече над 100% е комбинираната квота, толкова повече губи застрахователят от дейността си. От данните на КФН се вижда ясно, че четирима застрахователи имат такива съотношения като този с  най-висока стойност  има квота 135.8%, а този с най-ниска – 106.8 процента. Актюерите обясняват това с високия дял на „Гражданска отговорност“ в портфейла им, която по принцип е с голяма щетимост. В групата на тези четири дружества делът на тази рискова полица е около 25-30%, а при двама надхвърля 35 на сто. Това е ярка демонстрация на факта, че техническият резултат от дейността на дружествата зависи от това на какви застраховки са заложили като страгегия.

Квотата на щетимост и комбинираната квота индикират, че разходите за застрахователни претенции определят до голяма степен стойностите на комбинираната квота, а от там и ефективността на дружествата.

 

В следващите дни очаквайте аналитичните разработки  за развитието на застрахователния пазар, изготвени от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Милена Радева, Павел Пирински, Атанас Ненов и Петър Кабакчиев от консултантския и одит отдели на фирмата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във