Банкеръ Daily

Финансов гид

Банка за международни разплащания

Централата на BIS в Базел

Задачата на Банката за международни разплащания (БМР) - Bank for International Settlements (BIS), е да подпомага дейността на централните банки за постигане на парична и финансова стабилност, да насърчава международното сътрудничество в тези области и да служи като банка на централните банки.

BIS е създадена през 1930-а и е собственост на 60 централни банки, представляващи страни с комбиниран БВП в размер на 95% от световния. Централата на BIS се намира в Базел, Швейцария, като тя има и две представителства - в Хонконг и в Мексико сити.

От гледна точка на дейността й клиенти на BIS са централните банки и международните организации. Институцията не приема депозити и не предлага финансови услуги на частни лица или на корпоративни субекти.

Управлението на BIS се осъществява от Борд на директорите и от оперативен мениджмънт.

- Бордът на директорите отговаря за дефинирането на стратегията и политиката на институцията, за надзора на оперативния мениджмънт и за изпълнението на специфичните задачи, формулирани от банковия устав. Органът заседава поне шест пъти годишно.

Бордът може да има до 18 члена, включително шестима служебни директори, включващи председателите на централните банки на Белгия, Франция, Германия, Италия, Великобритания и САЩ. Те заедно могат да определят още един член от състава на своите национални банки. Бордът се попълва с още 11 члена, избрани сред председателите на другите членуващи в BIS централни банки.

Бордът избира председател и заместник председател, всеки с мандат от три години. В момента (15 април 2019-а) председател е Йенс Вайдман - ръководител на германската Бундесбанк.

- четири комисии подпомагат работата на Борда на директорите. Това са: Административна комисия, Одитна комисия, Комисия за банков и рисков мениджмънт и Комисия по номинациите. Съвещанията им могат да се осъществяват чрез телеконферентна или видеоконферентна връзка или чрез писмени процедури.

Административната комисия преглежда ключови области от администрацията на BIS като бюджет и разходи, човешки ресурси и информационни технологии. Тя провежда по четири съвещания годишно и към 15 април 2019-а се председателства от Харухико Курода - председател на Японската централна банка.

Одитната комисия провежда срещи с вътрешни и външни проверяващи, както и със звеното, отговарящо за съответствието на дейността на институцията със законите. Членовете й се събират поне четири пъти в годината. В момента (15 април 2019-а) тя се ръководи от управителя на Централната банка на Канада - Стивън Полоз.

Комисията за банков и рисков мениджмънт преглежда и оценява финансовите цели на BIS, бизнесмодела на дейността й и рамките за управление на риска. Провежда съвещания поне веднъж годишно и към 15 април 2019-а се ръководи от председателя на Шведската централна банка Щефан Ингвес.

Комисията по номинациите се занимава с назначението на членовете на изпълнителния комитет на BIS и се събира когато се налага. Тя се ръководи от председателя на борда на директорите - Йенс Вайдман.

- Оперативният мениджмънт на BIS е под контрола на Генералния мениджър, който отговаря пред Борда на директорите за управлението на банката. По устав дейността му се подпомага от заместник генерален мениджър. Към 15 април 2019-а Генерален мениджър на институцията е мексиканският икономист Агустин Карстенс, а заместник - бившият заместник председател на Бразилската централна банка - Луиш Авазу Перейра да Силва.

Три основни комисии съветват Генералния мениджър и неговия заместник: изпълнителната комисия, финансовата комисия и комисията за оперативен риск и съответствие на законодателството. първите две се председателства от Генералния мениджър, а третата - от заместника му.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във