Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Зелена светлина за покупката на "Сожелайф България"

Комисията за финансов надзор одобри сделката,чрез която  "Банка ДСК" придобива  пряко и непряко 100% квалифицирано участие в "Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България" АД. Това става ясно от решение на регулатора от 4 декември.

Припомняме, че в средата на ноември управителният съвет на Българската народна банка взе решение за предварително одобрение на прякото придобиване от "Банка ДСК"  на акции, представляващи 99.7352% от капитала на "Сосиете Женерал Експресбанк". 

В началото на август тази година френската група "Сосиете Женерал" обяви решението си да продаде мажоритарния си дял в "Сосиете Женерал Експресбанк" на "Банка ДСК". Финализирането на сделката трябва да получи одобрението на съответните банкови, финансови и защитаващи конкуренцията регулатори.

Предмет на  продажбата са и дъщерните компании на "Сосиете Женерал", които са 100% собственост на българското подразделение на Групата - лизинговата компания "Сожелиз България" и "Сосиете Женерал Факторинг", както и дяловете на застрахователното дружество "Сожелайф България" и  Регионален фонд за градско развитие (51% собственост на СЖЕБ). Групата "Сосиете Женерал" ще остане в България чрез компанията си за оперативен лизинг и управление на автопарк "АЛД Аутомотив".

Консолидацията със "Сосиете Женерал Експресбанк" значително ще разшири позициите на "Банка ДСК" на българския пазар. В съобщението на "Банка ОТП", част от която е "Банка ДСК" за сделката, се посочва, че: "С пазарен дял от приблизително 6.7% "Societe Generale Експресбанк" е седмата по големина банка на българския банков пазар и като универсална банка е активна както в сегмента за банкиране на дребно, така и в бизнес сегмента. В резултат на придобиването "ОТП Груп" ще засили още повече пазарната си позиция в България.”

Както "БАНКЕРЪ" вече писа, с покупката на "Сосиете Женерал Експресбанк"  нейният купувач - "Банка ДСК", може сериозно да увеличи корпоративния си кредитен портфейл и да подобри още повече финансовите си резултати. Френската банка си създаде много стабилен и доходоносен кредитен портфейл у нас и той й носи много добри печалби. Общият размер на активите й в края на септември 2018-а е 6.57 млрд. лв. и за дванадесет месеца е нараснал с 340 млн. лева. При близо два пъти по-малко активи, отколкото са тези на "Банка ДСК", "Сосиете Женерал Експресбанк" има корпоративни кредити, чиято сума - 2.28 млрд. лв., е доста близка до тази на "Банка ДСК". Печалбата на банката от 86.38 млн. лв. за една година е нараснала с почти 6.1 млн. лева. Тя  се дължи изцяло на нарастването на нетните лихвени приходи и на таксите, и на комисионите.

Успоредно с продажбата "Сосиете Женерал" и "Банка ОТП" провеждат неексклузивни дискусии във връзка с подписване на договор, който ще включва предоставяне на услуги от двете страни (включително, но не само, инвестиционно банкиране, капиталови пазари, финансиране и глобално транзакционно банкиране) в Албания, България, Хърватска и Унгария. 

  

Facebook logo
Бъдете с нас и във