Банкеръ Daily

Финансов дневник

Зелена светлина за мораториум върху плащанията по кредитите в България

Европейският банков орган публикува дългоочакваните насоки за третиране на публичните и частните мораториуми за плащанията по банкови кредити. 

"ЕБО вижда платежните мораториуми като ефективни инструменти за справяне с краткосрочните трудности с ликвидността, причинени от ограничената или спряна работа на много предприятия и физически лица, произтичащи от въздействието на COVID-19", се казва в съобщението на институцията, което бе публикувано в четвъртък (2 април). 

БНБ съобщи в сряда, че на базата на тези насоки ще поиска търговските банки да представят проект за въвеждане на частен мораториум и в България. 

Очаква се това да се случи в следващите дни. Досега търговските банки са разгледали три варианта за въпросния мораториум - отлагане на плащанията по кредитите за определен период,  отсрочка на главницата и лихвите и отсрочка на плащането само на главницата или само на лихвите. Основната идея обаче е за отлагане на плащанията по кредитите за периода на кризата.

Според насоките на ЕБО банките ще получат облекчения при класифицирането и провизирането на банкови кредити, като така ще освободят неизползваем досега от тях паричен ресурс, който стои по сметките им в БНБ. Също така при забавените плащания вследствие на наложен мораториум, заемите могат да продължават да се считат за обслужвани. Въпреки това банките трябва да продължават да оценяват възможността на кредитополучателя да обслужва задълженията си и нейното евентуално влошаване ще трябва да бъде отчетено  по правилата. Също така разсрочването на кредит няма да го вкарва автоматично в графата необслужвани, ако не влошава финансовата позиция на длъжника.

Досега у нас чрез Закона за извънредното положение бе наложен мораториум върху наказателните лихви при забава на плащания по банкови кредити.

Facebook logo
Бъдете с нас и във