Банкеръ Weekly

Финансов дневник

"Зелена карта" само за Турция и Македония

Граждани позвъниха в редакцията, за да се похвалят, че са сключили много изгодна "Гражданска отговорност". Брокерите им предложили тя да важи само за България, което смъквало цената чувствително. Причината е, че както материалните, така и нематериалните щети у нас понякога излизат десетки пъти по-евтино, отколкото например в Германия или Италия. Като бонус в рамките на цената дори им предложили два пъти годишно по 20 дни право на "Зелена карта". Един вид, ако през зимната и лятната отпуска решат да прескочат до Турция или Македония, а може и по-далеч, съвсем безплатно да си имат и "външна" "Гражданска". Читателите бяха леко притеснени от схемата, защото не им се вярвало да са чак такива късметлии.


 


"БАНКЕРЪ" веднага попита експерти в Комисията за финансов надзор, които категорично отрекоха полицата "Гражданнска отговорност" да се дели на "вътрешна" и "външна". Явно след направена проверка на пазара КФН установи регистрирани многобройни некоректни практики на застрахователи, които предвиждат различни премии по застраховката в зависимост от декларирания район на управление на МПС - само в България или и в друга държава. Оказа се, че нещата са отишли далеч и са придобили масовост - почти всички тарифи, представени в КФН през 2014 г., включват и цени за издаване на сертификат "Зелена карта", независимо че той е необходим само за държави, чиито национални бюра на застрахователите не са страна по Многостранното споразумение.


Епидемичните размери на явлението принудиха КФН да излезе и с официално становище или по-точно предупреждение по въпроса. Още в началото му пише: "В чл.258, ал.2 от Кодекса за застраховане се посочва, че задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, въз основа на единна застрахователна премия и през целия срок на договора, осигурява покритие на териториите на България, на останалите 27 държави членки на ЕС и на територията на третите държави, чиито национални бюра на застрахователите са страна по Многостранното споразумение - Андора, Сърбия и Швейцария".


КФН предупреди застрахователите, че не могат да искат заплащане на допълнителна премия или такса, или възстановяване на направена отстъпка от застрахователната премия. Тук нашите читатели, сигнализирали ни за полиците "на сметка", нямат причина да се притесняват, защото не им се иска допълнително доплащане, а то е включено в крайната цена.


Но КФН изисква "при издаване на такъв сертификат същият да е валиден за срока на застраховката "Гражданска отговорност" или съответно срока, за който е платена застрахователната премия по застраховката." Това значи, че разминаването във времето между "Зелената карта" и "Гражданската" не може да има - дори и един ден.


По този начин КФН поставя извън закона случаите, за които ни сигнализираха нашите читатели по телефона, защото "Зелена карта" за срок, по-къс от срока на "Гражданската" (при тях са два пъти по 20 дни),


не може да има.


Надзорът предупреди още, че както отделните застрахователни договори за "Гражданска отговорност", така и тарифите по тази застраховка трябва ясно да указват, че тя осигурява покритие за територията на всички държави членки на Европейския съюз, всички държави от Европейското икономическо пространство, както и Андора, Сърбия и Швейцария, за целия срок на договора. Тук влиза и всеки период в рамките на този срок, когато автомобилът се намира на територията на някоя от посочените държави.


КФН още веднъж подчертава, че пътуването на моторно превозно средство с българска регистрация на територията на държава, чието национално бюро е страна по Многостранното споразумение, не изисква задължително носене на сертификат "Зелена карта". Това е така, защото системните проверки за съществуване на българска задължителна застраховка "Гражданска отговорност" в другите държави от ЕС са забранени. Вторият мотив е свързан с това, че по силата на Вътрешните правила на Съвета на бюрата се презумира застрахователно покритие в изброените държави въз основа единствено на валидната българска регистрационна табела.

Facebook logo
Бъдете с нас и във