Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Здравното застраховане се роди с форцепс

Здравното застраховане е един малък за момента, но перспективен пазар. Приключилата на 3 февруари 2017-а проверка на балансите на застрахователните дружества показа, че дружествата, които работят на него, като цяло са стабилни. Развитието на бизнеса им обаче до голяма степен зависи от доходите на населението, инициативността на работодателите и финансовата култура на населението. Така че неговото развитие предстои.

 

Сигурно не са много хората, които знаят, че здравното застраховане е малко насилствено създадено у нас. С промените в Закона за здравното осигуряване, приети от Народното събрание през 2012 г., здравноосигурителните дружества бяха задължени да приведат дейността си в съответствие с нормите на Кодекса за застраховането. Това принуди компаниите да подадат заявления до регулатора и да поискат лиценз за извършване на застрахователна дейност по общо застраховане. Този акт бе задължителен, тъй като според европейските институции доброволното здравно осигуряване по същността си не се различава от застрахователната дейност, която покрива здравните рискове. На дружествата бе даден срок от една година, за да се прелицензират, а процедурата трябваше да приключи окончателно през есента на 2013 година.

 

 

Прелицензираните в средата на 2013-а здравноосигурителни дружества в застрахователни компании продължават да работят и днес, но под нови имена, показа справка на "БАНКЕРЪ". От архива на КФН се вижда, че в законоустановения срок - 7 август 2013 г., десетина здравноосигурителни компании са се прелицензирали в застрахователни дружества. Това са Здравноосигурителна каса "България Здраве" АД, Здравноосигурителна каса "Фи Хелт" АД, Здравноосигурителна каса "Надежда" АД, Здравноосигурителен фонд "Даллбогг: живот и здраве" ЕАД, Здравноосигурителен фонд "Медико - 21" АД, Обединен здравноосигурителен фонд "Доверие" АД, "Токуда здравноосигурителен фонд", "Здравноосигурителен фонд Съгласие" АД, "Общинска здравноосигурителна каса" АД и "Евроинс - здравно осигуряване" ЕАД.

От последните данни на Комисията за финансов надзор (КФН) се вижда, че здравноосигурителното дружество "Планета", създадено през 2004 г., което до миналата година - след прелицензирането си, извършваше дейност по доброволно здравно осигуряване, вече работи под нова марка - Застрахователна компания "Юроамерикан" АД. Справка в регистъра на регулатора показа, че член на съвета на директорите на новото дружество и изпълнителен директор е бившият ръководител на "Лев Инс" Стефан Софиянски.  

След прелицензирането си Здравноосигурителна каса "България Здраве" например вече се казва Застрахователно акционерно дружество "България". Основен акционер в компанията е "Феста Холдинг" АД. А неин ръководител е бившият изпълнителен директор на ЗОК "Булстрад Здраве" АД Пламен Минков.

Новото име на Здравноосигурителна каса "Фи Хелт" пък е "FiHealth Застраховане". След прелицензирането на компанията управлението й бе поето от бившия изпълнителен директор на "Алианц банк България" Никола Бакалов.

Друга компания, останала на пазара - Здравноосигурителна каса "Надежда" АД, вече се казва ЗК "Надежда" АД. Прелицензираната застрахователна компания се управлява от "Ви-Веста Холдинг" ЕАД. Справка в регистъра на КФН показа, че в средата на 2016-а ръководството на компанията е поел бившият изпълнителен директор на "Лев Инс" Лазар Георгиев.

Преименуваната в Застрахователно акционерно дружество "ДаллБогг: Живот и здраве" АД е част от групата на "Търговска Лига - Национален Аптечен Център" АД, "Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД и "Български Кардиологичен Институт" АД - един от най-големите холдинги в България. Дългогодишен изпълнителен директор на тази структура е бившият шеф на групата "Търговска Лига" - Тони Веков.

Друга, оцеляла през годините животозастрахователна компания, сега е известна под името "ЗК Медико-21" АД. Неин основател и изпълнителен директор е деканът на Факултета по обществено здраве в Медицинския университет в София проф. Цекомир Воденичаров. Компанията е дъщерно дружество на "Доверие - обединен холдинг". Холдингът държи и 98.15% от акциите в друго прелицензирано дружество - Обединен здравноосигурителен фонд "Доверие" ЗАД.

Мажоритарният акционер в "Токуда Здравно Застраховане" ЕАД е японската "Токушукай Инкорпорейтид". Засега. В началото на март в застрахователния надзор на КФН постъпи молба от застрахователно дружество "Съгласие", което иска да му бъде разрешено да закупи "Токуда Здравно Застраховане". В момента надзорът разглежда документите, подадени с молбата, за да реши дали да даде зелена светлина на сделката.

На свой ред застрахователно дружество "Съгласие" е новото наименование на Здравноосигурителен фонд "Съгласие", след като се сля със Здравноосигурителен фонд "Хипократ".

Основен акционер в "Общинска здравноосигурителна каса" АД е "Ел Ем Импекс" ЕООД. Едноличен собственик на "Евроинс - здравно осигуряване" пък е "Евроинс Иншурънс Груп" ЕАД, част от "Еврохолд България" АД.

Освен изброените компании разрешение да прибавят към портфолиото си застраховките "Злополука" и "Заболяване" получиха и "Булстрад Живот" - с основен акционер Застрахователно акционерно дружество "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД и "ДЗИ Живот", което днес е част от KBC Груп.

Други две компании, които имат подобно разрешение и впоследствие се сляха в едно, са Застрахователно акционерно дружество "Виктория" АД и "Дженерали застраховане" АД.

А единствената компания, доброволно подала заявление за прекратяване на дейността й, е "ДОМ - Здраве" АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във