Банкеръ Daily

Финансов дневник

Здравната каса остава без резерв: Почти всички медици ще получават бонуси

Депутатите гласуваха окончателно 5.3 млрд. лв. да е бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. по приходи и трансфери. От тях 4.77 млрд. лв. са за здравни плащания. 

Управляващите определиха бюджета като "балансиран", а левицата - като "разпарчетосан". ДПС не подкрепя бюджета на касата за догодина, освен парите за мотивиране на медицинския персонал, обяви Нигяр Джафер.

Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2021 г. остава осем на сто.

За срока на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по Закона за здравето чрез трансфер от централния бюджет по бюджета на НЗОК се осигуряват средства на изпълнителите на болнична медицинска помощ за изплащане на допълнителни трудови месечни възнаграждения на медицинския персонал както следва: на лекари - в размер на 600 лв.; на специалисти от професионално направление "здравни грижи" - 360 лв.; на санитари - 120 лв.

Допълнителни трудови възнаграждения не се изплащат на лекари, чиято брутна работна заплата надвишава 5000 лв. месечно.  Досега само заетите на първа линия получаваха по 1000 лв. на месец.

"Прави грозно впечатление, че не се споменава лаборантският състав", изтъкна Георги Михайлов от БСП. 

Министерският съвет може да одобрява допълнителни трансфери по бюджета на НЗОК за 2021 г. по реда на Закона за държавния бюджет за разходи за дейности, свързани с COVID-19.

При обявено извънредно положение поради епидемично разпространение на заразни болести по Закона за здравето или при извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването може със заповед да разпореди на регионалните здравни инспекции въвеждането на временни мерки и дейности за организация и преструктуриране на лечебните заведения на територията на съответната област за определен период от време.

Временните мерки и дейности се въвеждат със заповед на директора на съответната РЗИ и може да включват определяне на едно или повече лечебни заведения в съответната област, които да извършват диагностични и/или лечебни дейности само на лица, болни от заразна болест от Закона за здравето, независимо от медицинските дейности, които лечебното заведение осъществява съгласно разрешението/регистрацията му за лечебна дейност. Може да бъде променян и броят легла в лечебните заведения за болнична помощ.

Парламентът прие и санкции за лечебни заведения, които не изпълнят заповедите за преструктуриране, увеличаване на броя на леглата за лекуване на коронавирус или командироване на специалисти, каквито могат да налагат здравните власти. При първо нарушение се предвижда глоба от 3 до 10 хил. лв., а при повторно - прекратяване на договора с Националната здравноосигурителна каса за срок от три месеца.

Депутатите приеха преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи да може да се ползва като източник за допълнителни здравноосигурителни плащания.

От опозицията разкритикуваха управляващите за липсата на пари в резерва на касата. До тази година резервът е бил в размер на 5% от средствата, припомни Нигяр Джафер от ДПС. "За следващата година този резерв е нула. Ние смятаме, че това са изключително неразумни стъпки, които няма да дадат свободата на действие на тези, които ще вземат по-нататък решения за управление на тези средства в рамките на над 5 милиарда", каза тя.

Резервът на НЗОК от 150 млн. лева беше разпределен между отделните пера.

След като приеха бюджета на НЗОК, депутатите продължиха работа с обсъждане на бюджета на Държавното обществено осигуряване и държавния бюджет за 2021 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във