Банкеръ Daily

Финансов дневник

ЗД "Нова Инс" се влива в "Булстрад Виена Иншурънс Груп"

Комисията за финансов надзор е разрешила преобразуване чрез вливане на Застрахователно дружество „Нова Инс“ ЕАД – Софи в Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, става ясно от последното заседание на регулатора.

В резултат цялото имущество на вливащото се дружество ще премине в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, което ще стане негов универсален правоприемник, включително и на портфейла от застрахователни договори. След вливането ЗД „Нова Инс“ ще се прекрати без ликвидация.  

ЗД „Нова Инс“ беше създадено след като ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ придоби  100% от акционерния капитал на „ОББ – Ей Ай Джи Застрахователно Дружество“ АД въз основа на сключен договор за покупко-продажба.

Застрахователно дружество „Нова Инс” е общо застрахователна компания, която има лиценз за извършване на застрахователна дейност. От януари 2016 година ЗД "Нова Инс“ е собственост на лидера в застраховането за Централна и Източна Европа - Vienna Insurance Group, който чрез ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ контролира 100% от акционериня капитал на ЗД "Нова Инс" ЕАД.  

Към края на месец май тази година „Булстрад“ е на трето място по пазарен дял сред дружествата, които извършват дейност на пазара по общо застраховане, с дял от 11.6 процента. ЗД „Нова Инс“ е на последно място.

И на животозастрахователния пазар „Булстрад“ е на трето място - с пазарен дял от 22.4 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във