Банкеръ Daily

Финансов дневник

Затягат изискванията към банковите шефове

От 1 януари 2019-а банковият  надзор ще започне да следи как кредитните институции у нас изпълняват "Насоки за оценка на пригодността на членове на ръководния орган и на лицата, заемащи ключови позиции" в търговските банки, изготвени  от Европейския банков орган (ЕБО). Същите задачи ще има Комисията за финансов надзор по отношение на юридическите лица, чиято дейност контролира.

В официалното прессъобщение на БНБ по тази тема пише: "В насоките се съдържат изисквания относно процесите за оценка, извършвани от институциите,

както и към поддържаните от тях политики и практики за управление, както и техники за оценка от страна на регулаторните органи. Определени са понятията за отделяне на достатъчно време; честност, почтеност и независимост на членовете на ръководния орган, подходящи колективни знания, умения и опит на членовете му, както и за достатъчно човешки и финансови ресурси, отделяни за въвеждането в работата и обучението на тези членове."

Ако човек се опита да вникне във  въпросните насоки на ЕБО и да направи някакъв правдив анализ на ефектите, които прилагането им ще има върху банковия сектор, рискува да получи инсулт. Толкова многословни, двусмислени и противоречиви са те. Във всеки случай в БНБ се колебаят дали да прилагат тези насоки директно, или да изчакат приложението им в някои големи държави от еврозоната и след това да решат дали не е по-добре да приемат специални наредби за изпълнението им.

Във всеки случай големите банки у нас могат да бъдат изправени пред необходимостта да направят сериозни персонални корекции в състава на надзорните и управителните си съвети, за да изпълнят изискванията за независимост на техните членове, както и на отделни критерии за честност и почтеност (така, както са разписани от ЕБО, а не както ги  разбира  широката публика). 

Насоките на ЕБО поставят много конкретни и сурови изисквания и към шефовете на ключови дирекции и управления в банките, които не са членове на ръководните й органи. Такива са шефът  на вътрешния одит, финансовият директор, началникът  на управление на риска и други. Тяхната професионална квалификация и адаптивност трябва да бъдат постоянно повишавани и оценявани  и докладите за тези оценки трябва да бъдат представяни на Банковия надзор, който да ги контролира. Към тези лица също има изисквания за честност, почтеност и независимост. Но като се замисли човек - ако банките  трябва да изпълняват пунктуално всички записани във въпросните Насоки на ЕБО изисквания, те трябва да учредят  купища комитети, които да се занимават само с оценки на ръководния персонал и да пишат доклади по тях. За големите  кредитни институции това може и да не е проблем, но шефовете на  по-малките банки със сигурност ще се изпотят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във