Банкеръ Daily

Финансов дневник

Застраховките на МПС движат пазара

Две застрахователни компании оспорват първото място в общото застраховане към края на четвъртото тримесечие на 2020 година. Това са "Лев Инс" (с 12,57% пазарен дял) и следващата я по петите "Евроинс" (12,24%). Битката между тях обаче не се развива само на български терен.

 

Официалният лидер „Лев инс” е получил 306.5 млн. лв. бруто премиен приход, а „Евроинс” – 298.5 млн. лева.

„Лъвовете” обаче са заработили тези пари не само на българския пазар, защото според статистиката имат 6.2 млн. лв. приходи от полици, сключени зад граница.

При „европейците” обаче по-голямата част от парите са придобити зад граница – 170.9 милиона. Според запознати става дума за разгърната ескпанзия в Полша, Гърция, Испания и Италия.

Затова стигаме до следния интересен факт – при почти равен пазарен дял общо, „Лев инс” държи 13.55% пазарен дял в България, докато „Евроинс” – само 5.76 на сто.

Повечето застрахователи на пазара имат нулеви продажби на полици в чужбина, показва още статистиката.

„Компания” на горните две застрахователни дружества  прави само „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” на Тихомир Каменов.  Тя има бруто премиен приход 200.1 млн. лв., от ткоито 45 млн. лв. са регистрирани в чужбина. Тази шеста в класацията компания има общ пазарен дял от 8.21%, а само в България държи 7 процента.

Брутопремиите на компаниите от общото застраховане у нас достигат 2 438 438 249 лв. към края на четвъртото тримесечие на 2020 г., сочат данните на Комисията за финансов надзор (КФН). От тези приблизително 2.5 млрд. лв. 222 млн. лв. са реализирани зад граница.

71% от бруто премийните приходи в Общото застраховане

идват от полици на МПС, а 12.7 на сто - от имуществени застраховки.

По задължителната автомобилна застраховка "ГО", свързана с притежаването и използването на МПС, дружествата отчитат бруто приходи от 1 079 603 489 лева.

По автокаско са продадени полици за общо 653 192 491 лева.

24 са общозастрахователните компании у нас. Първите четири от тях генерират двуцифрен пазарен дял. Това са "Лев Инс" (12.57%), "Евроинс" (12.24%), "Булстрад Виена Иншурънс Груп" (11.72%), "ДЗИ - Общо застраховане" (10.58%).

Изплатените обезщетения

към края на четвъртото тримесечие на м.г. достигат 1 012 321 519 лв. 84% от тях са по застраховки на МПС. По "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" са покрити щети за 555 788 331 лв., а по автокаско са изплатени 298 019 152 лева.

Към края на четвъртото тримесечие на 2020 г. компаниите отчитат

съвкупна печалба в размер на 165.218 млн. лева.

Три са компаниите, които доминират животозастрахователния пазар, контролирайки над 70%  (по-точно 71,4%) от него. Това са "ДЗИ-Животозастраховане" (25,5%), "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" (23,3%) и "Алианц България Живот" (22,6%). Общо 10 са животозастрахователните компании, които оперират у нас.

Брутопремиите на компаниите от животозастраховането у нас достигат 22 411 440 лв. към края на четвъртото тримесечие на 2020 г., сочат данните на КФН. Малко по-малко от половината от тях (48,1%) идват от застраховка "Живот" и рента, а 24,3 – от застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд.

Изплатените обезщетения към края на четвъртото тримесечие на м.г. достигат 197 870 243 лева. 63,7% от тях са по застраховка "Живот" и рента.

Към края на четвъртото тримесечие на 2020 г. компаниите отчитат съвкупна печалба в размер на 21. 057 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във