Банкеръ Daily

Финансов дневник

Застраховки от разстояние: успешният пример от БОРИКА и ДЗИ

Поведението на потребителите в дигитална среда значително се промени от началото на пандемията вследствие на Covid-19. На фона на това, различни бизнеси възприеха онлайн модела за продажби и обслужване, включително застрахователния сектор, който изгради  дигитални платформи и системи, за да бъде до своите клиенти.

За предизвикателствата и ползите от дигитализацията на застрахователните процеси разговаряме с Коста Чолаков - председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на ДЗИ и Мирослав Вичев – Главен изпълнителен директор на БОРИКА АД.

Електронната идентификация е ключът към предлагането на услуги от разстояние. Как се възприема и прилага тя в застрахователния сектор?

Мирослав Вичев: Компаниите от финансовия сектор са първите, които осъзнаха необходимостта от изцяло дистанционно привличане и гъвкави решения за взаимодействие с клиентите си онлайн. В това отношение ДЗИ са иноватори в сектора и се радваме, че имаме възможност да реализираме заедно тази услуга.

От колко време си партнирате с БОРИКА?

Коста Чолаков: Работата с БОРИКА АД стартира през лятото на 2021 г., след като те бяха избрани от ДЗИ за партньор по голям проект, свързан с дигитализиране на процесите в нашата компания. През месец декември миналата година официално представихме нов изцяло онлайн портал за закупуване на застраховки и обслужване на щети.

Какво е за вас партньорството с ДЗИ?

Мирослав Вичев: Съвместната ни работа ежедневно доказва, че предоставянето на електронни услуги изцяло онлайн е възможно от една страна, и че това се възприема положително от клиентите – от друга страна. Заедно с ДЗИ налагаме нов успешен модел на обслужване в застрахователния сектор. От него произлиза и друга обща задача, по която работим – да информираме и образоваме потребителите за удобството и сигурността на тези решения. 

Разкажете ни с какво услугата уеб идентификация е ценна за застрахователния сектор и в частност за ДЗИ?

Мирослав Вичев: Съществуват различни решения за отдалечена идентификация и уеб идентификацията през браузер на компютър или мобилен телефон, е едно от тях. За нашия пазар тя е без аналог, предлага се единствено от БОРИКА. Удобството за компаниите при този процес е, че крайните потребители, на които предлагат съответната онлайн услуга, не трябва да ползват приложение или допълнителни компоненти. Необходими са им само интернет връзка и камера на избраното устройство. Другият ключов компонент е сигурността, която ние гарантираме, като прилагаме най-високите международни изисквания и стандарти.

Какви задачи целяхте да решите с внедряването на тази услуга?

Коста Чолаков: Нашата най-важна задача бе да предложим закупуването на онлайн застраховки на нашите крайни клиенти, като се съобразим с изискванията на законодателството. Може би знаете, че Кодексът за застраховането има много стриктни изисквания за сключването на един застрахователен договор. Освен за Гражданска отговорност, за всички други бизнес линии, той може да бъде сключен, или по класическия метод с т.нар. мокър подпис на хартия, или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Затова ние търсихме работещо решение, като за да има еднократен КЕП клиентът трябва да извърши т.нар. електронна идентификация. Ето защо се спряхме на тази услуга, като по този начин можем да предложим законосъобразен процес за сключване на застраховки от край до край.

Какви бяха мотивите Ви да изберете решението на БОРИКА?

Коста Чолаков: Мотивите са, както казах, преди всичко, да имаме законосъобразен процес. А защо БОРИКА? Защото това е сериозна институция, ползваща се с добро име. Целият банков сектор работи с този доставчик, а и те имаха потенциал да развият услуга и по линия на застраховането. Реализирахме много добро партньорство, тъй като получихме услуга, изцяло адаптирана към застрахователния процес и това ни даде голяма гъвкавост.

Какви предизвикателства срещахте при внедряването на услугата?

Коста Чолаков: Както при всеки един нов проект, срещнахме множество предизвикателства. Внедряването на самата идентификация и Квалифицирания електронен подпис в сложния процес по сключване на застраховки, предполага много добро описание на процеса, както и отличното свързване с редица системи. Това пък от своя страна предполага работа с много различни екипи – тези, които отговарят за браншовата система, както и тези които имат ангажимент към новата ни дигитална платформа. Координацията в работата с партньорите ни от БОРИКА също беше от съществено значение. Управлението на този проект и сътрудничеството между много екипи, и то разнородни, беше едно сериозно, но успешно предизвикателство.

А БОРИКА какви предизвикателства срещна?

Мирослав Вичев: Несъмнено сработването на екипите, в които участват експерти от различни дивизии и нива, е една от задачите в подобен мащабен проект. От друга страна интеграцията на системите изисква това да се случва при най-високи нива на сигурност и предоставянето на специфични достъпи. Но като че ли най-голямото предизвикателство за нашия екип, започвайки работа с даден сектор, е да проучи и анализира в детайли самите бизнес процеси, за да може да предложи най-адекватните и работещи дигитални решения за него.

Какви са конкретните ползи за бизнеса Ви като резултат от внедряване на услугата?

Коста Чолаков: Основните ползи и преимущества са за потребителите – сега те имат възможност да сключат например, застраховка „Имущество“, посредством дигитален процес без да се налага да посещават офис, нито да разпечатват документи. Благодарение на тази технология, процесът е изцяло онлайн от край до край и напълно законосъобразен.

Как клиентите приемат тази иновативна услуга?

Коста Чолаков: Клиентите приемат много добре предлаганата услуга, тъй като това им дава удобство. Пестенето на време и от изключителна важност за ангажираните потребители, които не разполагат с възможност да посещават офис и да сключват застраховки по традиционния процес. Те могат от комфорта на дома си, или друго място, да сключат избраната от тях застраховка. Клиентите, които ценят времето си дават много висока оценка на услугата. Партньори от професионалните среди също споделиха, че това е единственият истински, съобразен със закона, процес по сключване на застраховки, въпреки сложността на законодателството.

Освен финансовия сектор, кои други сектори проявяват интерес към услугата електронна идентификация?

Мирослав Вичев: Както споменах, дигиталните услуги тепърва ще заемат все по-сериозно място в обслужването на клиенти, независимо от бранша и мащаба на организацията. Различните сектори са на различен етап във внедряването на е-услуги, но спокойно мога да кажа, че наблюдаваме засилен интерес от Държавната и общинска администрация, „Човешки ресурси“, секторите „Здравеопазване“, „Образование“ и „Недвижими имоти“.

Схема на процеса

Примерен процес по уеб идентификация през мобилно устройство: линк

Примерен процес по уеб идентификация през персонален компютър: линк

Facebook logo
Бъдете с нас и във