Банкеръ Daily

Финансов дневник

Застрахователните дружества управляват все повече средства

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност в България, възлизат на 7.747 млрд. лв. към края на септември 2018 година, сочат данните на Българската народна банка (БНБ). Техният размер се увеличава с 275.2 млн. лв. (3.7%) в сравнение с края на септември 2017 г. (7.472 млрд. лв.) и нараства със 144.8 млн. лв. (1.9%) спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. (7.602 млрд. лева). 

Според статистиката на Централната банка активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват със 145.9 млн. лв. (7.4%) – от 1.982 млрд. лв. към края на септември 2017 г. до 2.128 млрд. лв. към края на същия месец на 2018 година. Спрямо края на юни 2018 г. (2.078 млрд. лв.) те се увеличават с 50.7 млн. лв. (2.4%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на септември 2018 г. е 27.5% при 26.5% към края на третото тримесечие на 2017 г. и 27.3% в края на юни 2018 година.
За годината средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават със 129.3 млн. лв. (2.4%) до 5.619 млрд. лв. и нарастват с 94.1 млн. лв. (1.7%) спрямо края на юни 2018 г. (5.525 млрд. лева). Към края на септември 2018 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 72.5% при 73.5% в края на третото тримесечие на 2017 г. и 72.7% към края на юни 2018 година.

Собственият капитал на застрахователните дружества е 2.119 млрд. лв. към края на септември 2018 г., като се повишава с 30.4 млн. лв. (1.5%) спрямо края на септември 2017 г. (2.088 млрд. лева), съобщават още БНБ. Неговият дял в размера на пасивите към края на третото тримесечие на 2018 г. е 27.4% при 28% към края на същото тримесечие на 2017 година. Към края на септември 2018 г. застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 314.1 млн. лв. (7.4%) до 4.544 млрд. лв., при 4.229 млрд. лв. към края на септември 2017 година. Техният дял в размера на пасивите е 58.6% към септември 2018 г. при 56.6% към края на септември 2017 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във