Банкеръ Daily

Финансов дневник

Застрахователните дружества управляват над 7.6 млрд. лева

Средствата, управлявани от застрахователните дружества, възлизат в края на 2018 година на 7.645 млрд. лв. На годишна база тези средства се увеличават с 347.7 млн. лв. (4.8%)., съобщава Българската народна банка. 

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват със 118.4 млн. лв. (5.8%) - от 2.034 млрд. лв. към края на декември 2017 г. до 2.153 млрд. лв. към края на същия месец на 2018 година. Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават с 229.4 млн. лв. (4.4%) - от 5.263 млрд. лв. към края на декември 2017 г. до 5.492 млрд. лв. към края на миналата година. В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на декември 2018 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база намаляват с 10.6 млн. лв. (0.3%) до 3.751 млрд. лева.

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, основен дял имат активите в левове, които са 42.5% от общия размер на активите към края на декември 2018 г. при 40.3% към края на четвъртото тримесечие на 2017 година. Активите в евро са 31.3% при 30.7% към края на декември 2017 година. Към края на четвъртото тримесечие на 2018 г. активите в щатски долари са 3.9% при 3.5% към края на декември 2017 г., а в други валути - 22.4% при 25.4% към края на декември 2017 година. 

Собственият капитал на застрахователните компании е общо 2.175 млрд. лв. към края на декември 2018 г., като намалява с 14.9 млн. лв. (0.7%) спрямо края на 2017 г. Неговият дял в размера на пасивите на фирмите към края на четвъртото тримесечие на 2018 г. е 28.5% при 30% към края на същото тримесечие на 2017 година.

Към края на декември 2018 г. застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 360.9 млн. лв. (8.5%) до 4.613 млрд. лв., при 4.252 млрд. лв. към края на декември 2017 година. Техният дял в размера на пасивите е 60.3% към декември 2018 г. при 58.3% към края на декември 2017 година. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във