Банкеръ Daily

Финансов дневник

Застрахователният бизнес повиши приходите на Еврохолд

Еврохолд България АД, продължава да разраства бизнеса си със стабилни темпове, подобрявайки своята рентабилност и ефективност. Това  показва консолидираният отчет на дружеството за първото полугодие на 2019-a.

За периода януари-юни общите приходи на Еврохолд надхвърлят 786 млн. лв., което е ръст от 31%   на годишна база. Оперативната печалба (EBITDA) на компанията се увеличава с 4% спрямо първите шест месеца на 2018 г.  - до 20.1 млн. лeвa. Активите на дружеството към юни 2019 г. достигат почти 1.5 млрд. лв., което е с около 5% повече спрямо края на миналата година.     

Застрахователният бизнес на Еврохолд в Югоизточна Европа, концентриран в Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), има най-голям принос за ръста и за  повишената оперативна рентабилност на холдинга през първото полугодие. Приходите от застрахователна дейност на Еврохолд се увеличават с над 43% за година  - до почти 657 млн. лева. Приходите от застрахователни премии на самата ЕИГ се повишават с над 37% спрямо първите шест месеца на 2018 г. - до 410.8 млн. лева.

Почти всички ключови дъщерни дружества на ЕИГ регистрират солиден годишен ръст на премийния си приход, в това число специализираните в общото застраховане поделения на компанията в България (47%), в  Русия (11%) и в Северна Македония (29%). Силен годишен ръст на приходите си от застрахователни премии реализират и най-новите компании, придобити от българския застрахователен холдинг (през 2018 г.) - украинската ЕТI, специализирана в предлагане на  туристически застраховки (75%) и Eвроинс Грузия (35%). Оперативната печалба на Еврохолд от застрахователната дейност превишава 14 млн. лв. за първото полугодие спрямо 13.7 млн. лв. за сравнимия период на 2018 г.
Лизинговият бизнес на Еврохолд, опериращ под бранда Евролийз Груп ЕАД, също е подобрил  резултатите си. Оперативната печалба от този сегмент расте с 25% за година - до 3.4 млн. лв. при 5% годишен ръст на приходите до 12.9 млн. лева. Нетната печалба на холдинга от сегмента нараства повече от 4 пъти до 468 хил. лева.  
Автомобилният бизнес на холдинга, опериращ под бранда Авто Юнион АД, регистрира 10% по-ниски приходи спрямо предходния период  - до 118.4 млн. лв., съпътствано от 8% спад на оперативната печалба в сегмента до 2.8 млн. лева.    
"Успешните придобивания, които реализирахме през последните години, както и вложените от мениджмънта време и усилия за интеграцията и развитието на придобитите от Евроинс Иншурънс Груп компании, започнаха да дават резултат. За ръста на застрахователния ни бизнес допринасят почти всички дъщерни дружества на ЕИГ. Удовлетворени сме и че подемът на приходите е съчетан с постигането на много добра оперативна печалба. Добрите оперативни резултати през първото полугодие ни дават още по-стабилна основа за разширяване на бизнеса и навлизане на нови пазари", коментира Кирил Бошов, председател на УС на Еврохолд.
Припомняме, че Еврохолд вече внесе  в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)  документите  във връзка с придобиването на дружествата на чешката енергийна компания CEZ Group в България. Еврохолд подписа договор за закупуването им на 20 юни 2019-а. Сделката трябва да бъде одобрена от антимонополния орган. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във