Банкеръ Daily

Финансов дневник

Застрахователният бизнес на Еврохолд постави рекорд

Еврохолд България АД, отчита рекордни приходи през 2019 г., показва годишният неодитиран консолидиран отчет на дружеството, публикуван на БФБ. Резултатът се дължи на ръста на всички ключови бизнес сегменти, в които холдингът оперира, като продължава да разширява дейността си в региона и да повишава оперативната си рентабилност.

Консолидираните приходи на Еврохолд за изминалата година се увеличават с 26% за година - до 1.6 млрд. лв., което е  рекордна стойност в историята на компанията. Консолидираната оперативна печалба на холдинга се повишава минимално - с 0.4% на годишна база, до малко над 51 млн. лева. Ако се приспадне неконсолидирания оперативен резултат на компанията-майка, печалбата от основна дейност на дъщерните подразделения на групата расте със 73% спрямо 2018 г., до 55.7 млн. лева. Оперативната печалба от застрахователна дейност се удвоява за година до 32.5 млн. лева.         
Нетната консолидирана печалба на Еврохолд намалява от 16.9 млн. лв. до малко над 8 млн. лв., което се дължи изцяло на резултата на дружеството-майка на неконсолидирана основа. Консолидираните активи на холдинга достигат 1.5 млрд. лв., което е повишение със 7% на годишна база.      

Застрахователната дейност допринася най-много за растежа на холдинга

Приходите от този сегмент за първи път в историята на компанията надхвърлят 1 млрд. лв., достигайки 1.3 млрд. - с 33% повече спрямо 2018-а. Консолидираният премиен приход на Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ), в която са концентрирани всички дъщерни застрахователни дружества на холдинга, се повишава с 32% за година, до 848 млн. лева. Консолидираната печалба преди данъци на ЕИГ нараства повече от два пъти - до 21.6 млн. лева.
За постигнатите резултати допринасят значително новопридобитите застрахователни дружества в Централна, Югоизточна, и ИЕ и Източна  Европа и страните от ОНД. Украинската ЕТI, специализирана в туристически застраховки, регистрира 50% ръст на брутния си премиен приход до 21.5 млн. лв. и печалба преди данъци от 4 млн. лева. Другата украинска компания на ЕИГ - Евроинс Украйна, отчита 7% повече записани брутни премии до 17 млн. лв. Евроинс Русия регистрира 56 млн. лв. приходи от застрахователни премии и печалба преди данъци в размер на 1.1 млн. лв. Eвроинс Северна Македония бележи годишен ръст от 21% на брутния си премиен приход до 26 млн. лв. и 23% ръст на печалбата си преди данъци до 1.6 млн. лв. Евроинс Грузия увеличава приходите си от премии с 57% за година до 10.5 млн. лева.
Най-голямата компания в структурата на ЕИГ - Евроинс Румъния, повишава брутния си премиен приход с 25% - до 530 млн. лева. Следващата по големина застрахователна компания на групата - Евроинс България, реализира 41% увеличение на брутния си премиен приход за година до 243 млн. лв., като в този резултат е включен и приноса от дейността в Гърция и Полша, която българското дружество развива по линия на свободата на установяване и предоставяне на услуги. 

Автомобилният бизнес също е в подем

Автомобилният бизнес на Еврохолд, опериращ под бранда Авто Юнион АД, е другото основно бизнес направление на холдинга, което подобрява значително оперативната си рентабилност. Оперативната печалба в този сегмент расте с 64% за година - до 15.8 млн. лв. при 10% ръст на приходите, до малко над 257 млн. лева.    
"С постигнатите резултати през 2019 г. затвърждаваме положителния тренд в нашето развитие през последните 3 години и продължаваме да развиваме и разширяваме стабилно бизнеса си в Централна и Югоизточна Европа, както и в страните от ОНД. Следваме стратегията си за превръщане на Евроинс Иншурънс Груп в една от водещите независими застрахователни групи в региона, а новопридобитите от нас компании в сектора в региона вече допринасят положително за растежа на холдинга. Също така се стремим да повишаваме непрекъснато оперативната ни рентабилност", коментира председателят на УС на Еврохолд Кирил Бошов.    

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във