Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Застрахователите управляват 7.7 млрд. лв. към края на март

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност  в България, възлизат на 7.722 млрд. лв. към края на март 2018 година. Техният размер се увеличава с 461.3 млн. лв. (6.4%) в сравнение с края на март 2017 г. (7.261 млрд. лв.) и с 425 млн. лв. (5.8%) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. (7.297 млрд. лева). Това съобщи БНБ в последния си анализ на този финансов отрасъл.

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват със 126.5 млн. лв. (6.6%) - от 1.906 млрд. лв. към края на март 2017 г.  до 2.033 млрд. лв. към края на същия месец на 2018 година.

Нагоре се движат и  средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане.Те се увеличават с 334.8 млн. лв. (6.3%) - от 5.355 млрд. лв. към края на март 2017 г. до 5.689 млрд. лв. към края на същия месец на 2018 г. и с 426.4 млн. лв. (8.1%) спрямо края на декември 2017 г. (5.263 млрд. лева).

По този начин относителният дял на общото застраховане в целия застрахователен бранш остава почти неизменен  - 73.7 процента. Малкият дял на животозастрахователите - 26.30 %, продължава да притеснява, защото това е българска тенденция, напълно противоположна на развитието в напредналите държави. Там пропорцията е обратна - животозастраховането има решаващ дял, защото хората ценят на първо място здравето и живота си, а не, както е у нас - колата си.
По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на март 2018 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 193.3 млн. лв. (5.7%) до 3.563 млрд. лв. при 3.370 млрд. лв. към края на март 2017 година. В края на първото тримесечие на 2018 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 289.1 млн. лв. (8.2%) до 3.814 млрд. лв. при 3.525 млрд. лв. към края на март 2017 г., като относителният им дял към края на март 2018 г. е 49.4% при 48.5% в края на март 2017 година. Тези цифри са показателни за отварянето на българския застрахователен бизнес към страните от ЕС - нещо, което не беше наблюдавано допреди няколко години, където всички бяха фокусирани върху конкуренцията на вътрешния пазар.
Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на март 2018 г. са 7.722 млрд. лева. Собственият капитал е 2.246 млрд. лв. към края на март 2018 г., като се повишава със 131.3 млн. лв. (6.2%) спрямо края на март 2017 г. (2.114 млрд. лева). Неговият дял в размера на пасивите към края на първото тримесечие на 2018 г. е 29.1% и остава без промяна спрямо края на същото тримесечие на 2017 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във