Банкеръ Daily

Финансов дневник

Застрахователите управляват 7.6 млрд. лева

Средствата, управлявани от застрахователните дружества в България, възлизат на 7.602 млрд. лв. към края на юни 2018 година, показва статистиката на БНБ. Техният размер се увеличава с 320.5 млн. лв. (4.4%) в сравнение с края на юни 2017 г. (7.282 млрд. лв.) и намалява със 119.8 млн. лв. (1.6%) спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. (7.722 млрд. лева). 
Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват със 141.9 млн. лв. (7.3%)  от
1.936 млрд. лв. към края на юни 2017 г. до 2.078 млрд. лв. към края на същия месец на 2018 година. Спрямо края на
март 2018 г. (2.033 млрд. лв.) те се увеличават с 44.8 млн. лв. (2.2%). Техният относителен дял в общия размер на
активите към края на юни 2018 г. е 27.3% при 26.6% към края на второто тримесечие на 2017 г. и 26.3% в края на
март 2018 година.
Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават със
178.6 млн. лв. (3.3%) – от 5.346 млрд. лв. към края на юни 2017 г. до 5.525 млрд. лв. към края на същия месец на
2018 г. и намаляват със 164.6 млн. лв. (2.9%) спрямо края на март 2018 г. (5.689 млрд. лева). Към края на юни 2018 г.
относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия
размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 72.7% при 73.4% в края на второто
тримесечие на 2017 г. и 73.7% към края на март 2018 година. 

Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни
2018 г. са 7.602 млрд. лева. Собственият капитал е 2.008 млрд. лв. към края на полугодието, като се повишава с
10.8 млн. лв. (0.5%) спрямо същия период на 2017-а (1.997 млрд. лева). Към края на юни 2018 г. застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 261.7 млн. лв. (6.3%) достигайки 4.422 млрд. лв., при 4.161 млрд. лв. към края на юни 2017 година. Техният дял в размера на пасивите е 58.2% към юни при 57.1% година по-рано.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във