Банкеръ Daily

Финансов дневник

Застрахователите са сред най-значимите институционални инвеститори

Заместник-министърът на финансите Даниела Добрева

„Застрахователите са сред най-значимите институционални инвеститори, като съществен дял от активите им са инвестирани в страната, включително в държавни ценни книжа. С оглед на демографските и климатични промени се очаква ролята на сектора да нарасне чрез предлаганите възможности и продукти за пенсионно, здравно и имуществено застраховане. Вашата индустрия успя да утвърди своята роля за развитието на икономиката на страна, както и за стабилността на финансовия сектор в съответствие с най-добрите практики и изисквания на европейския пазар“, това заяви заместник-министърът на финансите Даниела Добрева в приветствието си по време на откриване на конференцията „140 години застраховане в България“, организирана от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ).

В изказването си тя обърна внимание на предизвикателствата пред застрахователния сектор, породени от развитията в политическата, икономическата и социална среда в Европа и света. Акцент в приветствието беше поставен и върху процеса на преразглеждането на правната рамка на ЕС в областта на застраховането. Основните цели на обсъжданите промени са да се укрепят капиталовите позиции на застрахователните дружества, да се осигури покритие на широк спектър от рискове, да се подобри защитата на потребителите и да се предотврати изпадането на застрахователи в несъстоятелност. Измененията в регулацията ще допринесат за завършването на Съюза на капиталовите пазари и за финансирането на екологичния и цифровия преход.

Заместник-министърът на финансите открои ролята на застраховането в областта на финансовата грамотност. Тя подчерта, че една от основните цели на Министерството на финансите е да координира националната политика в тази сфера. „Отговорност както на държавата, така и на застрахователната общност е подобряването на финансовата грамотност на гражданите, като потребители на застрахователни услуги. Това е от полза както за тях самите, така и за обществото и бизнеса като цяло, с основно отражение върху развитието на икономиката в страната“, заяви Добрева. 

Участниците в конференцията бяха запознати с напредъка по изпълнението на приетата през 2021 г. по инициатива на Министерството на финансите Национална стратегия за финансова грамотност от Калоян Симеонов – заместник-ръководител на междуведомствената работна група по финансова грамотност и експерт в Министерството на финансите.

Приветствия по повод 140 години застраховане в България и 30 години от създаването на асоциацията и презентации направиха Петра Хилкема - председател на Европейския орган за застраховане и пенсионно осигуряване (EIOPA), Михаела Кьолер - директор на Европейската федерация на застрахователите (Insurance Europe), Дидие Милеро - ръководител на секция „Застраховане и пенсионно осигуряване“ в Главна дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“ на Европейската комисия, и  Бойко Атанасов - председател на КФН.

По време на форума бяха обсъдени различни аспекти на новостите в регулаторната рамка и възможностите на застраховането да осигури изцяло или да допълни съществуващите публични механизми за защита от различни рискове. Внимание беше обърнато и на начините, по които застрахователният инструментариум може да подобри достъпа до здравеопазване и да елиминира допълнителните плащания, как може да се използва за допълнително осигуряване на гражданите за пенсионния период, как могат да бъдат адресирани климатичните рискове и увеличаващите се загуби за икономиката и домакинствата в следствие на природни бедствия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във