Банкеръ Daily

Финансов дневник

Застрахователите отчитат 149 млн. лв. печалба

49 лицензирани застрахователя имат балансова стойност на активите от 7.07 млрд. лв. и реализиран оборот от 3.04 млрд. лв. към края на 2019 г., показва статистиката на НСИ, публикувана на 31 август. 

Застрахователите отчитат положителен финансов резултат от дейността си през 2019 г. в размер на 149 млн. лева. В животозастраховането е реализирана печалба от 32 млн. лв., а в „Друго застраховане, без животозастраховане“ - 117 млн. лева.

През 2019 г. дейност са развивали 9 пенсионноосигурителни дружества с балансова стойност на активите към 31.12.2019 г. от 475 млн. лева. Приходите от дейността на тези дружества достигат 199 млн. лв., а реализираната печалба е в размер на 54 млн. лева.

В НСИ отчет за дейността си през 2019 г. са представили 28 лицензирани пенсионни фонда, от които 18 по задължителното пенсионно осигуряване (9 универсални и 9 професионални) и 10 доброволни. Балансовата стойност на активите им е 15. 73 млрд. лв., а инвестициите достигат 14.46 млрд. лева

Общият брой на осигурените лица в пенсионните фондове към 31.12.2019 г. е 4 778 302, а брутните постъпления от осигурителни вноски - 1.70 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във