Банкеръ Daily

Финансов дневник

Застрахователите обновяват мениджърските екипи

През октомври и ноември три застрахователни дружества направиха промени в управителните си органи.

Комисията за финансов надзор е одобрила Иван Йончев за член на съвета на директорите на Застрахователно акционерно дружество "Енергия" АД.

В края на миналата година съветът на директорите е в състав: Орлин Пенев - изпълнителен директор, Павлин Петков, Анелия Димитрова и Петър Илиев.
Дружеството има и двама прокуристи: Маргарита Георгиева и Атанас Узунов.

ЗАД "Енергия" е учредено през 1993 г. от "Национална електрическа компания" ЕАД и "Алианц България холдинг" АД. В момента холдингът контролира 50% от капитала, НЕК и свързани с нея други държавни дружества имат дял от 48.80%, а 1.92% са обратно изкупени собстевни акции. С разрешение от 1998 г. дружеството получава лиценз за извършване на застрахователна дейност. По размер на застрахователно-техническите си резерви ЗАД "Енергия" се нарежда сред най-големите застрахователни компании в България.

Основен дял от дейността й заема имущественото застраховане. В застрахователната съвкупност на дружеството са включени най-големите топлоелектрически и водноелектрически централи в България: АЕЦ "Козлодуй", цялостната електропреносна мрежа "Високо напражение", електроразпределителни и енергоремонтни предприятия, част от топлофикационните дружества, предприятия от въгледобива и редица други индустриални обекти.

Александър Владов пък получи одобрение да стане за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" ЕАД.

В момента дружеството се управлява от тричленен Надзорен съвет и Управителния съвет от четирима човека, като Светла Несторова е председател и главен изпълнителен директор.

ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" ЕАД е създадено през 1994 година. Дружеството извършва застрахователна дейност по животозастраховане и застраховане срещу злополука с лиценз от 1998 г. и притежава лиценз от 2012 г. за предлагане на застраховка "Заболяване". Основен акционер в дружеството е ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп. От 2007 г. то е част от голямото семейство на "Виена Иншурънс Груп", която е сред водещите застрахователи в Австрия и Централна и Източна Европа.

По данни на Комисията за финансов надзор за миналата година ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" ЕАД е най-големият животозастраховател в България, както и лидер в сегмента на здравното застраховане от 2014 г. насам. Дружеството разполага със собствена мрежа от агенции и офиси в цяла България, а продуктите и услугите ни се предлагат от специално обучени и сертифицирани застрахователни консултанти и експерти.

Комисията за финансов надзор е одобрила Владислав Георгиев Ралчев за прокурист на Застрахователно акционерно дружество "Експрес Животозастраховане"АД.

В края на октомври "Групама Животозастраховане" ЕАД, българско дъщерно дружество на френската банково-застрахователна група Groupama Assurances Mutuelles, приключи сделка по придобиването на 100% акционерно участие в животозастрахователнo дружество "Експрес Животозастраховане" от  "Банка ДСК" ЕАД и "Експресбанк" ЕАД, български дружества на ОTP Bank Plc., след като бяха получени всички необходими разрешения от страна на регулаторите.

Процесът по интеграция на "Експрес Животозастраховане" се очаква да приключи през 2020 г., като дотогава дружеството ще продължи да извършва своята обичайна оперативна дейност под името и търговската марка "Групама Животозастраховане Експрес" ЕАД. С тази сделката се очаква френският застраховател "Групама" да удвои пазарния си дял в България и да достигне позиция №3 в сегмента на застраховките за кредитополучатели с пазарен дял от 21% и позиция №5 в сегмент "Злополука" с дял от 9 на сто.

Дружеството предлага животозастрахователни продукти, отговарящи на нуждите както на индивидуални, така и на корпоративни клиенти 

Facebook logo
Бъдете с нас и във