Банкеръ Daily

Финансов дневник

Застраховател остана без лиценз

Комисията за финансов надзор (КФН) отне лиценза на застрахователна компания (ЗК) "Надежда" заради неспазване на изискванията за платежоспособност и груби нарушения на застрахователния кодекс, затруднили надзорната работа на регулатора върху дружеството. Мотивите на регулатора може да видите тук:http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-17-08-2017-g--8614.html

Решението за крайната мярка е взето на заседание на КФН на 17 август и е подписано от председателя Карина Караиванова, която два месеца по-рано беше назначила квестор в дружеството.

Сред клиентите на дружеството са армията, НЕК, АЕЦ "Козлодуй" и ЧЕЗ и "Български пощи".

"БАНКЕРЪ" научи, че с пощите "Надежда" има договор за застраховка "Имущество", с Министерството на отбраната -"Злополука", а с НЕК и АЕЦ - за заболяване на служителите.

Както "БАНКЕРЪ" писа, http://www.banker.bg/finansov-dnevnik/read/bulgarski-zastrahovatel-zatuna-v-italiia  при прегледа на балансите чуждестранните независими одитори от "Мазарс" установяват, че на ЗД "Надежда" не й достигат близо 6.43 млн. лв. собствени средства

Пак според анализите на "Мазарс" дружеството трябва да има около 10.13 млн. лв. собствени средства, за да изпълни капиталово изискване за платежоспособност, и 7.4 млн. лв. - за покриване на международното капиталово изискване. В хода на прегледа самото дружество е предоставило информация, че собствените му средства са около 8.1 млн. лева. Но дори тези данни да бяха верни, сумата пак нямаше да е достатъчна, за да осигури 100% покритие по капиталовите изисквания за платежоспособност.

След направения преглед "Мазарс" преоценява част от активите на ЗК "Надежда" в недвижимости и в ценни книжа. Вследствие на тази преоценка тяхната стойност е намалена и това води до понижаване на собствените средства на дружеството от 8.1 млн. лв. на близо 3.71 млн. лева. Вследствие на това коефициентът му по КИП пада до 36.6%, а този по МКИ - до 50.1 процента. Работата е там, че изискуемият минимум и за двата коефициента е 100 процента. Всички тези данни ги има в документите, съпътстващи решението на КФН за вкарване на квестор в ЗД "Надежда". Пак там се посочва, че след публикуването на  резултатите от прегледа на балансите на застрахователните дружества КФН е наложила принудителни административни мерки на ЗД "Надежда", с които я задължава в срок от три месеца, смятано от 3 февруари 2017-а, да възстанови допустимите основни собствени средства до размер, който да й позволи да покрие минималното капиталово изискване или да ограничи рисковия профил, така че да осигури спазването на МКИ с наличните си собствени средства.

В средата на април мениджмънтът на ЗД "Надежда" изпраща за одобрение в КФН план за действия по наложените му принудителни административни мерки. Те предвиждат  компанията да получи подчинен срочен дълг  в размер на 2.7 млн. лв., да капитализира 700 хил. лв. от печалбата си за 2016-а, да инвестира свободните си парични средства от 6.43 млн. лв. в депозити и в държавни ценни книжа, чийто падеж настъпва не по-късно от една година след закупуването им. С цел да намали рисковия си профил, дружеството декларира пред КФН, че ще сключи презастрахователен договор с италианското CapitalGrowthFund. По този начин то застрахова риска от своята дейност по издаване на гаранции на територията на Италия.

През месец май 2017-а обаче КФН отказа да одобри плана на ЗД "Надежда"

Мотивите на регулатора бяха че мерките в него са нереалистични и не гарантират достигането на минималното капиталово изискване.

Собственикът на дружеството Виктор Серов смята, че действието на регулатора е неаргументирано и не отговаря на реалното финансово състояние на компанията и обяви, че ще обжалва решението.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във