Банкеръ Daily

Финансов дневник

Застрахованите в "Олимпик" имат 35 дни да предявят претенциите си

Решението за откриване на производство по ликвидация на кипърското дружество, което извършваше дейност на територията на България чрез "Застрахователна компания Олимпик - клон България" - "Olympic Insurance Co. Ltd", е публикувано в официалния вестник на Кипър. Бългapcĸитe ĸлиeнти имaт 35 дни cpoĸ oт днeшния дeн дa пpeдявят пpeтeнeции зa изплaщaнe нa oбeзщeтeния. съобщиха от Комисията за финансов надзор

Дружеството е лицензирано по законите на Кипър да извършва застрахователна дейност, като за надзора на дейността му отговорна институция е Надзорният орган върху застраховането на тази страна. По силата на правото на Европейския съюз, дружеството извършваше застрахователна дейност посредством „свободата на установяване“ на територията на България чрез своя клон „Застрахователна компания Олимпик - клон България” КЧТ. Като неразделна част от фирмата този клон също така подлежи  на надзор от надзорния орган на държавата, в която е седалището на фирмата, тоест в конкретния случай - в Кипър.
 
 Комисията за финансов надзор се ангажира да поддържа активна комуникация с Кипърския надзор, за да може да съдейства за разрешаване на възникващите въпроси, относно защитата на засегнатите лица в България. Това включва и своевременното публично оповестяване на всяка важна информация, свързана с действията, които надзорният орган върху застраховането на Кипър или назначените ликвидатори на „Olympic Insurance Co. Ltd“ предприемат, както и произтичащите от това последствия за българските граждани, кредитори на застрахователното дружество. За тази цел, от името на председателя на Комисията за финансов надзор – Бойко Атанасов, миналата седмица бе изпратено писмо до кипърския надзорен орган, отговорен за застраховането, с копие до Министерство на финансите на Кипър и до българския посланик там. В писмото се поставят въпроси, касаещи интереса и правата на българските потребители като: какъв ще бъде срокът, в който съгласно кипърското право лицата,  които имат претенции трябва да ги предявят пред ликвидаторите; как ще бъдат обработвани претенциите по-нататък и в частност как ще бъдат информирани кредиторите дали техните претенции са били приети или оспорени от ликвидаторите; каква правна защита е налице за кредитор в случай че ликвидаторите оспорят претенцията му и др. 
 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във