Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Застраховането за здраве боледува

С промените в Закона за здравното осигуряване, приети от Народното събрание през 2012 г., здравноосигурителните дружества бяха задължени да приведат дейността си в съответствие с нормите на Кодекса за застраховането. За целта компаниите подадоха заявления до регулатора, за да поискат лиценз за извършване на застрахователна дейност по общо застраховане. Този акт бе задължителен, тъй като според европейските институции доброволното здравно осигуряване по същността си не се различава от застрахователната дейност, която покрива здравните рискове. На дружествата бе даден срок от една година, за да се прелицензират, а процедурата трябваше да приключи окончателно през есента на 2013 година.

 

 

Прелицензираните в средата на 2013-а здравноосигурителни дружества в застрахователни компании продължават да работят и днес, но под нови имена, показа справка на "БАНКЕРЪ".

"Като цяло пазарът не се промени. Обемът му остана почти същият, няма ръст", обясни ефекта, който оказа прелицензирането върху бранша, изпълнителният директор на "Евроинс Здравно Осигуряване" Калин Костов. "Изчезнаха единствено дружествата, влели се в компании, чиито групи имаха общо- и животозастрахователни дружества", допълни той.

Бумът в търсенето на този вид продукти бе през първите няколко години след 2000-а. Тогава фирмите активираха търсенето на допълнително здравно осигуряване за своите служители. На първо място, плащайки подобни пакети, фирмите се възползваха от данъчни преференции - вноските за допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя се вписват като разход за дейността на фирмата, който не подлежи на данъчно облагане. От друга страна, повечето големи компании гледат на подобен разход като на социален бонус за служителите си, който помага за изграждането на усещане за принадлежност към фирмата. Тези фактори на свой ред доведоха до създаването на 19 дружества, които избраха да предоставят услугата здравно осигуряване.

Новите-стари имена

От последните данни на Комисията за финансов надзор (КФН) се вижда, че здравноосигурителното дружество "Планета", създадено през 2004 г., което до миналата година - след прелицензирането си, извършваше дейност по доброволно здравно осигуряване, вече работи под нова марка - Застрахователна компания "Юроамерикан" АД. Справка в регистъра на регулатора показа, че член на съвета на директорите на новото дружество и изпълнителен директор е бившият ръководител на "Лев Инс" Стефан Софиянски.  

От архива на КФН се вижда, че в законоустановения срок - 7 август 2013 г., десетина здравноосигурителни компании са се прелицензирали в застрахователни дружества. Това са Здравноосигурителна каса "България Здраве" АД, Здравноосигурителна каса "Фи Хелт" АД, Здравноосигурителна каса "Надежда" АД, Здравноосигурителен фонд "Даллбогг: живот и здраве" ЕАД, Здравноосигурителен фонд "Медико - 21" АД, Обединен здравноосигурителен фонд "Доверие" АД, "Токуда здравноосигурителен фонд", "Здравноосигурителен фонд Съгласие" АД, "Общинска здравноосигурителна каса" АД и "Евроинс - здравно осигуряване" ЕАД.

След прелицензирането си Здравноосигурителна каса "България Здраве" например вече се казва Застрахователно акционерно дружество "България". Основен акционер в компанията е "Феста Холдинг" АД. А неин ръководител е бившият изпълнителен директор на ЗОК "Булстрад Здраве" АД Пламен Минков.

Новото име на Здравноосигурителна каса "Фи Хелт" пък е "FiHealth Застраховане". След прелицензирането на компанията управлението й бе поето от бившия изпълнителен директор на "Алианц банк България" Никола Бакалов.

Друга компания, останала на пазара - Здравноосигурителна каса "Надежда" АД, вече се казва ЗК "Надежда" АД. Прелицензираната застрахователна компания се управлява от "Ви-Веста Холдинг" ЕАД. Справка в регистъра на КФН показа, че в средата на 2016-а ръководството на компанията е поел бившият изпълнителен директор на "Лев Инс" - Лазар Георгиев.

Преименуваната в Застрахователно акционерно дружество "ДаллБогг: Живот и здраве" АД е част от групата на Търговска Лига - Национален Аптечен Център АД, "Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД и "Български Кардиологичен Институт" АД - един от най-големите холдинги в България. Дългогодишен изпълнителен директор на тази структура е бившият шеф на групата "Търговска Лига" - Тони Веков.

Друга, оцеляла през годините животозастрахователна компания, сега е известна под името "ЗК Медико-21" АД. Неин основател и изпълнителен директор е деканът на Факултета по обществено здраве в Медицинския университет в София проф. Цекомир Воденичаров. Компанията е дъщерно дружество на "Доверие - обединен холдинг". Холдингът държи и 98.15% от акциите в друго прелицензирано дружество - Обединен здравноосигурителен фонд "Доверие" ЗАД.

Мажоритарният акционер в "Токуда Здравно Застраховане" ЕАД е японската "Токушукай Инкорпорейтид".

Застрахователно дружество "Съгласие" е новото наименование на Здравноосигурителен фонд "Съгласие", след като се сля със Здравноосигурителен фонд "Хипократ".

Основен акционер в "Общинска здравноосигурителна каса" АД е "Ел Ем Импекс" ЕООД. Едноличен собственик на "Евроинс - здравно осигуряване" пък е "Евроинс Иншурънс Груп" ЕАД, част от "Еврохолд България" АД.

Освен изброените компании разрешение да прибавят към портфолиото си застраховките "Злополука" и "Заболяване" получиха и "Булстрад Живот" - с основен акционер Застрахователно акционерно дружество "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД и "ДЗИ Живот", което днес е част от KBC Груп.

Други две компании, които имат подобно разрешение и впоследствие се сляха в едно, са Застрахователно акционерно дружество "Виктория" АД и "Дженерали застраховане" АД.

А единствената компания, доброволно подала заявление за прекратяване на дейността й, е "ДОМ - Здраве" АД.

 

Ефекти

Ефектът, който прелицензирането оказа върху здравноосигурителния бранш, не бе особено добър. Според официалните данни на регулатора съвкупният премиен приход на компаниите от сектора в края на 2012 г. е бил 44.911 млн. лева. За сравнение - в края на 2015-а той се е свил до 43.555 млн. лева.

"Има намалени разходи за застрахователните групи, защото след като прелееш от здравноосигурително дружество в общозастрахователно се намаляват административните разходи - най-малкото не се плащат два лиценза", посочи ползите от новия режим Калин Костов.   

Въпреки очакванията, че големият печеливш от промяната на статута на дружествата ще бъдат потребителите на здравни услуги, се оказва, че не е съвсем така. Според наблюденията на хората от бранша след прелицензирането броят на клиентите им за този вид полица е намалял. Този извод потвърждават и свитите премийни приходи от застраховките. 

"Част от общозастрахователните дружества без опит в здравното застраховане наложиха техните правила на работа и на покриване на рискове, които част от клиентите на здравноосигурителния пазар не приеха и се отказаха от самите застраховки", разясни тенденцията Калин Костов. По думите му в момента примерно се възражда практиката лечебни заведения да имат абонаментни договори с работодатели за обслужване на техните клиенти.  

"По закон лечебно заведение не може да предлага договор за абонаментно обслужване. Правят се договори за вид услуга, която на практика обаче е абонамент. Това е от години, но в момента има възобновяване на тази тенденция", каза той.

До момента стъпка към връщането на стария режим не е правена, въпреки че няколко пъти се говореше и за възможността здравноосигурителните дружества да конкурират Националната здравноосигурителна каса.

"Това е много сериозна стъпка, която всички нови правителства досега казваха, че ще направят, но всъщност никой не я предприема като действие. Като че ли интересите са много, но в крайна сметка пациентът плаща тази цена", заключи Костов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във