Банкеръ Daily

Финансов дневник

Застраховането ни е лидер в ЦИЕ в премиите

Застрахователният пазар в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) демонстрира ръст на бруто премиите от 3,6% на регионално ниво - до 28,68 млрд. евро към края на деветмесечието на  2019 г. Аналогично увеличение (3,8%) бе фиксирано при обезщетенията – застрахователите в региона са изплатили компенсации на стойност 17,25 млрд. евро.

Сред 17-те пазара, включени в статистиката, България показа най-висок темп на ръста (17,17%), следвана от Черна Гора (11,5%). В абсолютно изражение обаче най-значително увеличение на премиите се наблюдава в Чехия (+249 млн. евро), Унгария (+166.6 млн. евро) и на трето място се  нарежда България (+163,7 млн. евро). След нея остават Словения (+123 млн. евро) и Румъния (+104.4 млн. евро).
От друга страна, Полша е единственият пазар, на който е фиксирана отрицателна обща тенденция: брутопремиите се съкращават почти с 98 млн. евро (около 1%). Секторът на животозастраховането в страната отново е движещата негативна сила, която снижава и  регионалните показатели. На полския пазар намаляването на премиите е с 5,38% на годишна база (с 206 млн. евро по-малко).
При рисковото застраховане в целия регион бруто премиите бележат ръст 5,36% до 19,38 млрд. евро,  а обезщетенията растат с около 10%, до 10,07 млрд. евро. Пазарите в България, Унгария, Хърватия и Черна гора демонстрират двуцифрени ръстове, като в нито една страна няма отрицателна динамика.
Колкото  до автомобилното застраховане, в целия регион то е основна движеща сила за ръста на бруто премиите. Като цяло, при обезщетенията основния дял си поделят автомобилната "Гражданска отговорност", автокаското и имущественото застраховане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във