Банкеръ Daily

Финансов дневник

Застраховането кара COVID-19 на крак

Премийният приход е с минимален спад от началото на пандемията

Премийният приход на застрахователите намалява с 2.5% на годишна база от март насам. Това съобщи Владимир Савов, заместник-председател на Комисията по финансов надзор, ръководител на Направление „Надзор над застрахователната дейност”.

„Застрахователният сектор е призван да компенсира и управлява рисковете от неприятни събития, но и той се оказа под двоен натиск от кризата – натиск от самата криза и натиск да предложи решения за изход от кризата“.

По думите на Владимир Савов кризата е ускорила процеса по дигитализация и въвеждане на иновации в застрахователния сектор.

Като положителен факт той отчете, че застрахователният сектор у нас в влязъл в пандемията подготвен от гледна точка на платежоспособността. 

„Наблюдаваме спад при незадължителните застраховки, но при застраховката гражданска отговорност отчитаме ръст от 1% за деветемесечието, докато при Каско – имаме спад с 1%.

Няма как българският застрахователен сектор да е изолиран от общите явления, които се наблюдават, отчете Савов. По думите му обаче интересното е, че той по същността на своя бизнес модел е призван да управлява и компенсира рисковете от неблагоприятни събития, а сега самият той се оказа под натиска на кризисните явления, особено през първото тримесечие на годината.

Без отчитането на еднократни явления в статистиката е налице умерен ръст на интереса към застрахователни продукти в здравеопазването. Това е очаквано предвид настоящата ситуация. Секторът полага големи усилия да дигитализира своите продукти, като кризата ускори процеса на иновациите, категоричен беше Савов.

От 1 януари 2016 г. е приложима новата рискбазирана европейска регулаторна уредба за застраховането "Платежоспособност II". Целта беше тя да увеличи защитата на потребителите на застрахователни продукти.

„КФН съвместно с ЕIОPA (европейският надзорен орган за професионално пенсионно осигуряване и застраховане – бел.ред) идентифицира т.нар. зони на повишено внимание. През последните години Комисията и застрахователите положиха големи усилия тези зони на внимание да се минимализират. Този процес беше ускорен предвид включването на България към механизма ERM2“, заяви Савов.

Савов посочи още, че в момента застрахователите имат двойствен подход към кризата с коронавируса. В първите месеци на пандемията вследствие на шока те са възприели масово политиката да изключат от застрахователните полици рисковете при пандемия. Напоследък някои от тях пък започват да предлагат допълнителна застраховка за COVID- 19.

Доказателство за стабилността на сектора са и изплатените премии по застраховките Гражданска отговорност на автомобилистите и Каско, пояснява Савов.

Отчетен е спад по-скоро в незадължителните застраховки - като такива за имущество и пътувания. По застраховка „Гражданска отговорност“  има лек ръст на изплатените премии от 1% през първите 9 месеца на годината, докато при Каското се отчита 1% спад. Премийният приход по ГО на автомобилистите е около 840 млн лв., при каското– 480 млн. лв. за деветмесечието.

 

 

 

СТАТИСТИКА

9 млрд. лева са в полици

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност, които осъществяват дейност в България, възлизат на 9.048 млрд. лв. към края на септември 2020 година. Според тези последни данни на БНБ техният размер се увеличава с 650.9 млн. лв. (7.8%) в сравнение с края на септември 2019 г. (8.397 млрд. лв.) и с 288.3 млн. лв. (3.3%) спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. (8.760 млрд. лева).

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват със 192.2 млн. лв. (7.9%) – от 2.428 млрд. лв. към края на септември 2019 г. до 2.620 млрд. лв. към края на същия месец на 2020 година. Спрямо края на юни 2020 г. (2.539 млрд. лв.) те нарастват с 81.5 млн. лв. (3.2%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на септември 2020 г. е 29% при 28.9% към края на третото тримесечие на 2019 г., а спрямо края на юни 2020 година остава без промяна.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават с 458.7 млн. лв. (7.7%) – от 5.969 млрд. лв. към края на септември 2019 г. до 6.428 млрд. лв. към края на същия месец на 2020 г. и нарастват с 206.8 млн. лв. (3.3%) спрямо края на юни 2020 г. (6.221 млрд. лева). Към края на септември 2020 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 71% при 71.1% в края на третото тримесечие на 2019 г., а спрямо края на юни 2020 година остава без промяна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във