Банкеръ Daily

Финансов дневник

Застраховането: Дебнат ли ни нови фалити?

Застрахователният пазар в България цъфти и прОцъвтява.

Брутната записана премия в общото застраховане към 30 септември 2019 г. е 1,807 млрд лв., което представлява ръст от 17% спрямо същия период на 2018 година (1,540 млрд. лв.).

Сегрегацията обаче продължава.

Първите 10 застрахователя от общо 25 концентрират 90.5% от общо брутния премием приход.

Нетната печалба в общото застраховане достига до 109 млн. лв. през деветмесечието като нараства с 15% спрямо аналогичния период на 2018 г., когато е била 95 млн. лв.

Брутно записаната премия на дружествата, опериращи на животозастрахователния пазар възлиза на общо 377.7 млн. лв., което представлява ръст от 16% спрямо 30 септември 2018 г. (325.1 млн. лв.). Нетната печалба в животозастрахователния сектор нараства с 26% за година.

Тук този сектор концентрацията  е още по-голяма. Пет големи срещу 6 малки. Петорката отличници държат 92.5% от общо брутната записана премия за животозастраховки.

Застрахователният пазар в България цъфти и прЕцъвтява.

Защото по един основен за стабилността му показател картинката е тревожна. Става дума за „покритие на застрахователните резерви“. Това е съотношението на инвестициите в акции, дългови ценни книжа, дялове в инвестиционни фондове, депозити в банки, други предоставени заеми, дял на презастрахователите в резервите от една страна, и техническите резерви на застрахователите от друга.

Общо 7 дружества или почти всяка четвърто имат покритие под 100 процента.

Дали пък зад блясъка на финансовите резултати, но при крещяща сегрегация в мащабите, не се крият нови фалити.

Може би затова КФН реши в края на миналата година да вдигне вноската в Гаранционния фонд за фалит на застраховател.  Плащането ще се увеличи от 1.50 лв. на 2.50 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във