Банкеръ Daily

Финансов дневник

Засилва се интересът към ипотечните кредити


Успокояването на политическата сцена у нас се отразява положително върху поведението на потребителите на ипотечни кредити през октомври. До този извод са стигнали експертите от „Кредит Център“ в месечния си анализ.

През есента домакинствата традиционно пристъпват към проучване на възможностите за покупка на жилище. Октомври показа оптимизъм и има всички предпоставки тази тенденция да се запази до края на годината. Експертите посочват две основни причини за активността на домакинствата - първите знаци за очертаване на политическа стабилност след дълъг период на несигурност, както и желанието на част от домакинствата да повишат качеството си на живот, сменяйки по-малкия си апартамент с по-качествен.

“Ръстът на запитванията в големите градове на страната през октомври беше осезаем. Вярваме, че всички причини, които го предизвикаха, ще продължат да влияят и до края на годината”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на компанията. Ръстът на запитванията в „Кредит Център“ е 12% спрямо предходния октомври и 8% спрямо изминалия септември.

“И двете страни – финансиращи организации и потребители, имат желание да ускорят процедурите и да стигнат до сделка в рамките на трите месеца до края на годината”, посочва Тошев. “У част от клиентите наблюдаваме дори припряност, особено когато харесат имот, преди да имат одобрение за кредит. Важно е да знаят, че особено когато са се спрели на имот, който все още няма Акт 16, трябва внимателно да се преценят възможностите за финансиране, разходите за довършителни работи и другите съпътстващи сделката разходи”, допълва той.

Средният размер на кредитите за страната през октомври се задържа на нивата от 35 хил. евро за цялата страна, сочат данните на компанията. Делът на евровите кредити намалява постепенно.

Средният размер в София е нараснал осезаемо за сметка на морските градове, където отминаването на лятото дава своето отражение в поведението на потребителите. В столицата прави впечатление драстичната промяна в дела на евровите заеми. От 33% през септември те падат до едва 9% през октомври, но общият показател за страната се компенсира от спада на ипотеките в левове във Варна.

Слабо се е повишил броят на най-младите кредитоискатели в страната за сметка на групата на най-възрастните (над 45 години). Най-активни остават потребителите между 36 и 45 години, които вече са над 47% от всички. След тях е групата на купуващи първо жилище – тези на възраст между 26 и 35 години – 33,2%.

Видима разлика в посока намаление се вижда при най-малките по размер ипотеки – тези под 10 хил. евро. Тегленето на такава сума никога не е било оправдано откъм усилия и допълнителни разходи за преминаване през цялата процедура на кредитиране за минимална сума и потребители вече си дават сметка за това, отбелязват консултантите.

Затова и преминаването на психологическата граница от 10 хил. евро е видимо, а делът на ипотеките между 10 хил. и 30 хил. евро вече е над 55%. И през октомври малко над една четвърт от ипотеките са на стойност между 30 хил. и 50 хил. евро, а най-скъпите – тези над 90 хил. евро са малко над 3%.

Най-предпочитаният срок за погасяване остава този между 16 и 20 години – вече над 46% са избрали този период. Вторият по популярност е периодът между 21 и 25 години, докато над 30 години са склонни да задлъжняват едва 1% от потребителите.

Сравнително равномерно остава разпределението при процента финансиране. Между 60 и 80% финансиране избират 43% от клиентите на банките през октомври.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във