Банкеръ Daily

Финансов дневник

Защо е важно банките да се задържат на печалба

S 250 3bf55f26 df67 4a10 8e85 1bd559720df2

Банковата система увеличава печалбата си в първите месеци на 2021 г. въпреки коронакризата. Положителният финансов резултат е 169 млн. лв., сочат актуалните данни на БНБ към края на февруари, което е с 14 млн. лв. (9.2%) повече от първите два месеца на миналата година, когато пандемията все още не бе обхванала страната ни. Ръстът на печалбата обаче се забавя спрямо януари, когато бе 48.5 процента.

За този резултат допринасят по-слабите приходи от основна дейност и лекото нарастване на кредитите и депозитите. 

 

Депозитите в банковата система нарастват 

спрямо края на януари с 1.2 млрд. лв. (1.1%) и в края на февруари възлизат на 107.3 млрд. лева. Увеличение има при спестяванията на домакинства – с 867 млн. лв. (1.4%), както и на кредитните институции – с 204 млн. лв. (4.5%). Секторът държавно управление е повишил депозитите си със 139 млн. лв. (4.3%), а попадащите в графа "други финансови предприятия "– с 5 млн. лв. (0.1 на сто). Намаление е отчетено при депозитите на нефинансови предприятия – с 53 млн. лв. (0.2 процента). 

Брутният кредитен портфейл на банковата система 

нараства с 283 млн. лв. (0.4%) до 70.1 млрд. лв. спрямо януари. Увеличени са кредитите за домакинства с 206 млн. лв. или 0.8%, за нефинансови предприятия с 65 млн. лв. или 0.2% и за други финансови предприятия с 15 млн. лв. или 0.3процента). Заемите за сектор държавно управление намаляват с 4 млн. лева.

Активите на банковата система през февруари нарастват с 1.3 млрд. лв. или 1.0% и достигат 125.8 млрд. лв. В тяхната структура позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане заема 17.9 процента. Делът на кредитите и авансите е 62.5%, а този на портфейлите с ценни книжа – 15.1 процента.

Но дотук със суха статистика. Защо е важно банковата система да поддържа печалбата си. 

Реално капиталът се използва за смекчаване на финансови загуби.  И за да се избегнат инфарктни моменти в условията на криза  БНБ разпореди през 2020 г. и 2021 г. банките да капитализират цялата си печалба. Смисълът на тази операция е да се даде  допълнителна сигурност както на банките, така и на техните клиенти.

Когато например много кредитополучатели внезапно се окажат неспособни да изплатят своите заеми или някои от инвестициите на банката изгубят стойност, банката ще реализира загуба и ако няма създаден капиталов буфер, тя може дори да фалира. Което се е случвало много пъти в България. Но, ако има стабилна капиталова база, тя ще я използва, за да покрие загубата и да продължи да функционира и обслужва своите клиенти.

Банковата печалба очевидно има значение за финансовата стабилност. Както стана дума, 

печалбата е първата защитна линия 

срещу влошаване на кредитния портфейл и обезценката на активите. Неразпределената печалба е важен източник на капитал, позволяващ на банките да изграждат силни буфери, за да поемат потенциални загуби. Тези буфери гарантират, че банките са в състояние да предоставят финансови услуги на домакинствата и предприятията, дори и в условията на криза, каквато наблюдаваме в момента, като по този начин изглаждат, вместо да усилват въздействието на негативните шокове върху реалната икономика.

В своя реч от 2019 г., т.е. още преди корона кризата, вицепрезидентът на ЕЦБ Луис де Гуиндос дава много точно обяснение на ефекта върху икономиката: "Банките с лоша структурна рентабилност могат да бъдат изправени пред по-високи разходи за финансиране и може да се изкушат да поемат по-голям риск.

Слабите банки са по-склонни от здравите банки да бъдат свързани с нерентабилни фирми. Това намалява потока на кредитиране към печеливши фирми, които се нуждаят от финансиране за инвестиции и растеж. Резултатното неправилно разпределение на капитала към непродуктивен бизнес тежи върху дългосрочния икономически растеж."

Ниската рентабилност на банките може да има значение и за паричната политика, като нарушава натрупването на банков капитал с течение на времето. Прекият ефект върху икономиката е, че се

затваря важен канал

за парично финансиране на бизнеса и гражданите, които разчитат на тези средства, за да правят инвестиции или да потребяват. 

Засега данните на БНБ внушават спокойствие - собственият капитал в баланса на банковата система в края на февруари възлиза на 15.5 млрд. лв. и спрямо края на януари е увеличен с 66 млн. лв. - това е приносът на месечната печалба.

Освен това БНБ отчита и огромно ликвидно покритие в банковата система. Отношението на ликвидното покритие в края на отчетния месец е 307.3% при 304.6% в края на януари и минимално задължително ниво 100%. Ликвидният буфер е 32.3 млрд. лв., а нетните изходящи парични потоци възлизат на 10.5 млрд. лева. В края на януари те са били съответно - 33.5 млрд. лв. и 11.0 млрд. лв. в края на предходния месец.

Facebook logo
Бъдете с нас и във