Банкеръ Daily

Финансов дневник

Защо бързите кредити са по-скъпи?


Бързите кредити са идеално и понякога единствено решение за внезапно възникнало финансово затруднение, закърпване на бюджета до заплата, спешна нужда от свежи финансови постъпления.


Те са единствена възможност за потребителите, които не работят на трудов договор и не могат да докажат своя доход или не са с добро кредитно досие. Бързи, сигурни, на един клик разстояние и отпускащи средства до минути и без дълги процедури по кандидатстване и одобрение, фирмите за бързи заеми предлагат подходящи за всеки човек кредитни продукти с множество предимства и един-единствен недостатък – по-високата цена. Тя се дължи на редица фактори – системи за сигурност, отпускане на безлихвен първи кредит, отпускане на кредити без доказване на доход, високорискови заеми и други, които обаче са в полза на потребителя и напълно оправдават по-високата цена на бързите кредити, която не цели забогатяване на институциите, а е свързана с грижата за потребителя. Ще разгледаме някои от факторите по-подробно:


  1. Системи за сигурност и технологии. Фирмите за бързи кредити инвестират в системи за сигурност и технологии, които черпят финансов ресурс, но са полезни и са изцяло в интерес на потребителите. От Асоциацията на фирмите за бързи кредити сочат, че небанковите финансови институции инвестират огромен ресурс в изграждането на надеждни системи за идентификация на физическите лица и за защита на личните данни. Това е необходимо поради спецификата на кандидатстване – онлайн и поради отпускането на средствата по банков път. Без подобни системи за идентификация драстично нараства опасността да се окажете с кредит, който не сте изтеглили. Сигурността е важна и първостепенна, удобството – също. И двете заедно заслужават и оправдават по-високата цена на бързите кредити.

  2. Времето е пари. Говорейки за по-висока цена на бързите кредити, пропускаме да споменем факт, който е от изключителна важност – те ни спестяват време за изкарване на документи, чакане по опашки, очакване за одобрение. Времето също струва пари, при това немалко. Съпоставяйки по-високата цена на бързия кредит със спестеното време, се оказва, че заемите онлайн съвсем не са толкова по-скъпи от банковите потребителски кредити.

  3. Рискът. Фирмите за бързи кредити отпускат средства без доказване на доход и дори при ненапълно изрядно кредитно досие. Това е риск за тях, който може да бъде покрит единствено с по-скъпи кредити. Но цената си заслужава, защото предоставя единствена възможност за хора, останали без работа и доказуеми доходи, да получат крайно необходимата им финансова помощ.

  4. Процент лоши кредити. Потребителските кредити от банкови институции са обикновено дългосрочни и в 97% от случаите се връщат и изплащат, тоест процентът на т.нар. лоши кредити е едва 3%. За разлика от тях бързите кредити се отпускат и на хора с ниски доходи, които изпитват сериозни затруднения да ги върнат. Процентът на лошите кредити е много по-висок. Това са загуби за фирмите, които няма как да не рефлектират върху цената на кредитите. Но хората, попаднали в сериозно финансово затруднение, имат шанс да получат средства и понякога буквално да оцелеят. По-високата цена позволява и на фирмите за бързи кредити да не фалират и да продължат да отпускат средства на нуждаещи се.

  5. Скъпо само на пръв поглед. Преценяваме колко скъп е един кредит, като се ориентираме по годишния процент на разходите (ГПР), който наистина е по-висок при бързите кредити в сравнение с този на потребителските или ипотечните заеми. Фирмите са задължени да посочват годишния ГПР, но бързите кредити се връщат в рамките на дни до месец-два, поради което се заплаща само част от този ГПР. Онагледено това означава, че при заемане на сума от 200 лв. за 30 дни ще върнете около 207 лв. въпреки внушителното ГПР от почти 50%.

  6. Заем без лихва. Някои от фирмите за бързи кредити като Vivus.bg отпускат безлихвен първи кредит на всеки нов клиент. Липсата на печалба от тези кредити също се компенсира от по-скъпите редовни кредити.

Facebook logo
Бъдете с нас и във