Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЗАПОЧВА ДИСКУСИЯ ЗА НОВИТЕ ГАРАНЦИОННИ ВНОСКИ

Управителният съвет на Асоциацията на банките в България взе решение да отложи с една седмица срока, в който кредитните институции трябваше да представят своите становища по предложенията за промени в схемата за изчисляване на гаранционните вноски, направени от Министерството на финансите и от Фонда за гарантиране на влоговете. Става дума за парите, които всяка година - до 31 март, банките внасят във фонда и с които се осигурява покритието на влоговете на граждани и фирми до 40 хил. лева.
Предложенията са вместо сегашната единна вноска в размер на 0.5% от привлечените средства занапред изчисляването на вноските да става съобразно риска, който е поела всяка една банка при своите операции. Така превежданите пари ще са в диапазона от 0.6 до 0.2% от привлечените средства, като институциите с най-голям риск ще плащат най-много. Всичко обаче опира до системата за изчисление на риска. Нейните различни варианти бяха предоставени за разглеждане на банките в края на август, когато кризата на международните финансови пазари още не се бе развихрила. Проблемът всъщност е, че в някои варианти присъства критерият международен кредитен рейтинг, и то с доста голяма относителна тежест при формирането на крайната оценка. А след последните събития на световните капиталови пазари е ясно, че рейтинговите оценки по правило са изключително несигурен показател за състоянието на която и да е банка. Тоест логично е този критерий напълно да отпадне при изчисляването на риска и да бъдат увеличени теглата на коефициентите за капиталова адекватност, ликвидност и на оценките, които банковият надзор дава на кредитните институции у нас.
Вторият важен въпрос е през какъв период ще се оценяват банките? Международната криза показа, че финансовото им състояние може да се влоши много бързо само поради срив на пазара. Ето защо като че ли е по-добре кредитните институции да се оценяват всяко тримесечие и при влошаване на техните показатели, които водят до увеличаване на вноската, да довнасят пари във фонда. По този начин мениджърите им ще са принудени да се въздържат от извършването на големи епизодични сделки, увеличаващи общия риск, и през цялата година да поддържат стабилни финансовите си показатели.

Facebook logo
Бъдете с нас и във