Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЗАПОЧНА ТЪРГЪТ ЗА ЦКБ

С уведомителни писма до потенциалните купувачи Банковата консолидационна компания (БКК) официално започна процедурата по приватизацията на държавния дял от 32.77%, който тя притежава в капитала на Централна кооперативна банка (ЦКБ). Крайният срок за подаване на оферти е 17.00 часа на 23 ноември 2001 година. Приватизационната процедура ще се извърши чрез търг с тайно наддаване с еднократно подаване на оферти. БКК е готова да разшири кръга от потенциални купувачи извън тези, които вече са заявили интерес и до които вече е подготвила писма. Досега намеренията си да участват в приватизацията на ЦКБ са обявили РОСЕКСИМБАНК, Първа инвестиционна банка, ЕВРОБАНК и външнотърговското дружество Химимпорт, което е собственост на варненската групировка ТИМ. Офертите на участниците в наддаването следва да адресират до Нели Кордовска, прокурист на БКК. РОСЕКСИМБАНК официално оповести намеренията си да се кандидатира за пакета от 32.77% преди около три месеца с писмо до консолидационната компания.Следващият твърд участник в търга за държавния дял е варненската групировка ТИМ чрез външнотърговското дружество Химимпорт, което е нейна собственост. Фирми, свързани с ТИМ, в момента държат около 30% от акциите на ЦКБ и, ако придобият дела на БКК, ще станат мажоритарен собственик на банката. В началото на седмицата в Държавен вестник бе публикувано решението на Софийският градски съд от 18 октомври за вписване на тримата нови членове в управителния съвет на ЦКБ. Това са Камен Генов, Цветан Ботев и Александър Керезов. Цветан Ботев, който беше назначен за изпълнителен директор на банката, е и заместник-председател на управителния съвет на Химимпорт. Друг член на управителния съвет на ЦКБ, който е свързан и с външнотърговското дружество, е Александър Керезов. Той е в управата на Химимпорт Финанс, която е дъщерна фирма на Химимпорт.През юни 2001 г. намеренията си да купи държавния дял от кооперативната банка официално декларира с депозирано писмо в БКК и Първа инвестиционна банка. Друг участник в тайното наддаване със сигурност ще бъде ЕВРОБАНК. Тя получи разрешение от БНБ да придобие над 50% от ЦКБ, което дава право на кредитната институция да участва в процедурата за продажба на акциите собственост на БКК. В момента Централен кооперативен съюз притежава 23.45% от собствеността в ЦКБ, БКК има 32.77%, а другият собственик с над 10% е Химимпорт, който за пореден път преразпредели акциите си между офшорните компании, в които има дялово участие. При едната сделка, сключена на 17 октомври дружеството регистрирано на Британските Вирджински острови Фиртитрон Инк. е прехвърлило всички притежаваните от него до момента 1.6 млн. акции на германската фирма Булхимекс. И двете дружества са собственост на Химимпорт, а преразпределената собственост е 9.8951% от капитала на ЦКБ. В другата сделка регистрирана на 19 октомври преразпределението между две кипърски офшорки, пак под шапката на ТИМ. Дружество Оторнио Инвестмънт е прехвърлило 865 982 бр. акции или 5.3556% от собствеността в ЦКБ на Одон инвестмънтс. След тази сделка Оторнио Инвестмънт вече притежава само 0.8291% от капитала на банката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във