Банкеръ Daily

Финансов дневник

Заплатите в държавния сектор разкрасяват статистиката

Средната брутна месечна работна заплата през третото тримесечие нараства с 2.7% спрямо края на март и достига 1 373 лева, обяви Националният статистически институт. 

Според публикуваните в четвъртък данни, средната брутна месечна работна заплата за юли 2020 г. е 1 387 лв., за август - 1 335 лв., а за септември - 1 397 лева.

По-внимателен преглед на данните показва, че увеличението идва по-скоро заради заплатите в държавния сектор. НСИ отчита, че на тримесечна база икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 37.6%, „Държавно управление“ - с 16.2%, и „Култура, спорт и развлечения“ - с 14.9%.

Най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическата дейност „Финансови и застрахователни дейности“ - със 7.9%.

Любопитно е също, че на годишна база заплатите в сектор „Държавно управление“ нарастват средно с 20.2 на сто.

Въпреки всичко за 2021 г. са планирани целогодишно средства за осигуряване на увеличението с 30% на разходите за персонал на системите на органи и администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията. Освен това за 2021 г. е разчетено увеличение с 10% на заплатите в бюджетната сфера, както и на средствата за заплати и възнаграждения на персонала за изборните длъжности и за заетите в системата на съдебната власт.

Според националната статистика икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение са:


  •  "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3 208 лева

  •  „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 106 лева

  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 097 лева.

От друга страна най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:


  •  „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 890 лева

  •  „Други дейности“ - 931 лева

  •  „Селско, горско и рибно стопанство“ - 989 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във