Банкеръ Daily

Напред, науката е слънце!

Замерянето на студенти с пачки не върви

За 11 г. държавата си е върнала по-малко от половината студентски заеми

S 250 c496d0bd 78e2 4635 88c6 76e726ac53e3

За 11 години държавата си е върнала по-малко от половината пари от гарантираните студентски кредити. Погасила е дълговете на 1 274 студенти. Дала е гаранции за над 5.6  млн.лв., но е успяла да си върне по-малко от половината - около 2.1 млн. лева. 

 

Това  информира при старта на учебната година Александър Узунов, член на изпълнителния съвет на Националното представителство на студентските съвети в България. Узунов каза още, че 

кандидатите за държавно гарантирани студентски кредити са малко 

заради високите лихви - седем процента. "При седем процента по-скоро говорим за потребителски, а не за студентски кредит. Лихвата е изключително висока и трябва да бъде редуцирана около 3 процента максимум. За да се постигне това е нужно държавата да действа по-активно, а банките да бъдат по-гъвкави".

Подобни ниски лихви – от 2-3% по специализираните студентски заеми има в редица държави в Европейския съюз. В Нидерландия лихвите са около 1%, в Испания и Швеция - дори под 1 на сто, коментират представителите на студентските съвети. В някои от тези държави срокът за изплащане на кредита достигал 25 години, а в други връщането на парите започвало едва след достигане на определено ниво на възнаграждението на завършилия обучението си студент.

Като се каже “студентско кредитиране” неизбежно трябва да посочим и кредиторите. В официалния регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти, поддържан от МОН са записани: Алианц банк България АД, Банка ДСК ЕАД, Българо-американска кредитна банка АД, Инвестбанк АД, „Обединена българска банка“ АД, Първа инвестиционна Банка АД, Райфайзенбанк (България) ЕАД, Юробанк България АД.

Техните заеми са държавно гарантирани и са с фиксирана лихва до 7 процента. Срокът на погасяване на тези заеми е 10 гoдини cлeд изтичaнe нa гpaтиcния пeриoд, който пък е обвързан със срока на обучението. За 2021 година държавата е гарантирала 40 милиона лева за студентски заеми пред 8 от 18-те банки, които работят по тази програма.

Вземанията на държавата от кредитополучателите, възникнали в резултат на заплащане на цялото или на част от тяхното задължение към банките, са частни държавни вземания и се установяват и събират от НАП по реда на Закона за Националната агенция за приходите, информират от Министерството на образованието и науката.

Финансовият анализатор Иван Стойков охлади студентския ентусиазъм. Малко вероятно е лихвите да бъдат намалени, заяви той.

"Икономическата обстановка в нашата държава е такава, че тези студенти след време може да не си намерят работа или пък достатъчно добре платена работа. Знаем какво е нивото на безработица в нашата страна, знаем какви са и доходите".

От друга страна, може и да е 

шокиращо, но половината от студентите не завършват.

Това, което стана ясно през последните дни от картата на висшето образование и данните в нея е, че около 50% от приетите студенти в първи курс напускат висшето образование, защото не успяват да завършат. Изводът е на служебния министър на образованието Николай Денков. Висшите училища сами решават как да приемат своите студенти, заяви той. "Широко отворената врата в началото не означава, че всеки успява да завърши. Понякога се оказва, че завършват само около половината студенти. Това е общо за всички висши училища, за почти всички професионални направления, с изключение на тези, които са със силно мотивирани студенти", подчерта Денков.

Изключения били медиците и фармацевтите.

Как гледа държавата на тези кредити?

Грешно е да се правят сравнения с 2020-а, защото годината рязко изкривява данните, поради своята пандемичност. Базата за сравнение е нормално да бъде 2019 година. Тогава държавната гаранция по Закона за кредитиране на студентите и докторантите (ЗКСД) беше в размер на 50 млн. лева. Очакваше се през 2019 г. да бъдат сключени 2200 кредита от студенти и докторанти, чрез които да се изплатят  такси за обучение и за издръжка по ЗКСД. Както се вижда, две години по-късно държавните гаранции са орязани с една пета – до 40 млн. лв, явно поради слаб интерес. Ако става дума за лихвите, там нещата са застинали на нивата от преди десетилетие, когато процентите бяха доста по-високи от сегашните нива. А това прави този продукт неконкурентен.

На който обаче не му допадат държавно гарантираните студентски заеми, може да се огледа и за такива, които се договарят с банките. Те са близки до стандартното потребителско кредитиране, но са по-гъвкави – може да се ползват за финансиране и на други студентски дейности, освен за такси и издръжка. Но действат правилата на банките за гаранции, каквото е например изискването за поръчители. Обикновено такива стават единият или двамата родители на студента. Колкото до лихвите, проучване на „БАНКЕРЪ” показа, че могат да се намерят такива заеми за около 4.5 – 5 процента.

Най-често има гратисен период по главницата за 6 или 12 месеца, през които по кредита се заплаща само лихва. Има възможност и за усвояване на кредита с цел покриване на разходи за студентски бригади. Сумите по негарантираните заеми са различни - между 1000 и 50 хил. лева (сума с двама поръчители) от Уникредит Булбанк до 20 000 лева от Централна кооперативна банка. Гратисните периоди могат да достигнат няколко години при договаряне на кредита.

 

 


Изисквания


Студентите трябва да отговарят едновременно на следните изисквания:

• български граждани, граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава от европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;

• не са навършили 35 години;

• обучават се в редовна форма;

• нямат придобита същата образователно-квалификационна степен;

• не са отстранени и не са прекъснали обучението си.

 

 


Процедурно


Министърът на образованието и науката подписва от името на правителството споразуменията за издаване на държавните гаранции за кредитиране на студентите и докторантите по кредитите, отпускани от банките, подписали типов договор за кредитиране на студентите и докторантите по ЗКСД. 

Размерът на държавната гаранция за всяка банка се определя в подписаното споразумение между министъра на образованието и науката и банката. Одобреният от Министерския съвет максимален размер на новите държавни гаранции, които могат да се издават всяка година е включен в чл.71, т.2 от Закона за държавния бюджет на България за съответната година. 

Държавата предоставя финансова подкрепа при кредитирането на студентите и докторантите, като погасява кредитното задължение или част от него в случаите, предвидени в този закон - при раждане/осиновяване на второ или на следващо дете, при настъпване на смърт на кредитополучателя или ако го сполети трайна неработоспособност. В тези случаи държавата погасява задължението на кредитополучателя към банките, а той или неговите наследници не дължат връщане на сумата, с която държавата е погасила  вземането на банката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във