Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЗАКОНЪТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ КРЕДИТ ПОЕ КЪМ ПАРЛАМЕНТА

На 9 март Министерският съвет прие проектозакона за потребителския кредит и го изпрати за обсъждане и гласуване в Народното събрание. Както в.БАНКЕРЪ вече писа, нормативният документ е изцяло хармонизиран със съответните директиви на Европейския съюз и има за цел да регламентира правилата за договаряне и реклама на заемите или стоките на изплащане от 400 лв. до 40 000 лв., които банките, лизинговите компании или търговските вериги предоставят на гражданите. От проекта за закон са изключени изцяло кредитите, обезпечени с ипотека, но не е ясно дали при дебатите в парламента под разпоредбите му - в частта за рекламата, няма да бъдат поставени и ипотечните заеми за граждани.
Във всеки случай след приемането на закона и влизането му в сила банките ще трябва да преработят изцяло рекламите си за потребителските кредити. В тях освен лихвения процент ще трябва да бъде посочен и годишният размер на разходите по заема.
С цел да се избегнат всякакви хватки, целящи натоварване на длъжниците с такси и комисиони, за които не са били уведомени предварително, в проектозакона са изброени доста подробно данните, които трябва да съдържат договорите за кредит. В тях трябва да фигурират размерът на заема, който получава клиентът, годишният размер на разходите, които той трябва да направи, за да го издължи, условията за изплащане на заема, включително и стойността, броят, периодичността и датите за погасяване на вноските.
Според проектозакона, след сключването на договора за заем, кредиторът не може да изисква от потребителя да извършва каквито и да е плащания на лихви, такси, комисиони и други разходи, които не са посочени в условията му. Освен това потребителят ще може предсрочно да изпълни задълженията си по договора. Когато потребителят се забави с погасяване на дължимите плащания, изискваното обезщетение за забавяне не може да надвишава законната лихва, която се равнява на основния лихвен процент плюс 10 процента.
Не е изключено по време на дебатите по законопроекта в парламента депутатите да включат текст, според който в договорите за кредит задължително да бъде записана общата сума, която клиентът ще плати по лихвите, главниците, таксите и комисионите до пълното издължаване на заема.
Предвидено е контролът по прилагането на Закона за потребителския кредит да бъде възложен на Комисията за защита на потребителите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във