Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЗАКОН СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА ЗАПЛАШВА С ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

Имуществото на всеки, който финансира или извършва терористична дейност, ще бъде отнето в полза на държавата. Това предвижда Законът за мерките срещу финансирането на тероризма, приет на второ четене от бюджетната комисия на 23 януари 2003-а. Според текстовете му, ще бъдат блокирани паричните средства на провинилите се и финансовите им активи ще им се отнема правото да се разпореждат с цялата си движима и недвижима собственост. Под ударите на този закон попада и всеки, който предостави пари или друго имущество на лица, включени в специален списък с имената на терористите, който ще бъде обнародван в Държавен вестник. Това означава, че всеки български гражданин или чужденец у нас трябва да наизусти публикуваните имена на терористи и да внимава при сключването на всяка търговска или финансова сделка някой от тях да не се случи негов контрагент. С други думи, всеки банков служител, застраховател или търговец ще трябва да държи на бюрото си въпросния списък и да проверява дали клиентите, които обслужва, не присъстват в него.Ако някой установи, че търгува с лице от списъка, е длъжен незабавно да блокира предоставените от терориста пари или имущество и да уведоми министъра на вътрешните работи и на финансите.Според директора на агенция Бюро за финансово разузнаване Васил Киров, министъра може да бъде уведомен и чрез писмо. Освен това информацията може да се предостави и във всяко полицейско управление. При нарушаване на разпоредбата законопроектът предвижда глоба от 2 до 5 хил. лв. за граждани и от 20 до 50 хил. лв., когато провинилият се е едноличен търговец или юридическо лице. Сумите на глобите са значително понижени спрямо първоначално предвидените санкции, които бяха съответно от 5 до 15 хил. лв. и от 10 до 100 хил. лева. Според депутата от НДСВ Румяна Георгиева, те са намалени след препоръка на Сметната палата, която е установила, че големите разлики между най-ниския и най-високия размер на една глоба предразполагат към корупция. Приемането на специализиран нормативен акт в тази област е свързано с поетите от България ангажименти по изпълнението на Резолюция N1373 на Съвета за сигурност на ООН и хармонизирането на законодателството ни с това на Европейския съюз. Разпоредбите в закона са съобразени с изискванията на Международната конвенция за борба срещу финансирането на тероризма и на Международната организация за противодействието за изпиране на пари (FATF).Международното законодателство срещу тероризма бе здраво затегнато след 11 септември 2001 г., когато бяха взривени двата небостъргача на Световния търговски център в Ню Йорк. Месец след трагедията Конгресът на САЩ прие Патриотичния закон, който засегна всички финансови институции по света. Българските банки също трябваше да се съобразят с изискванията на този закон и да изпратят до финансовото министерство на САЩ пълна информация за своите акционери - действие, което не можа да им наложи дори БНБ. Ако не бяха изпълнили това изискване на администрацията на САЩ, кредитните ни институции щяха да загубят правото да поддържат сметки в американски банки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във