Банкеръ Daily

Финансов дневник

Задава се ръст на необслужваните заеми

Българската народна банка прогнозира ръст на необслужваните кредити и затова ще запази нивото на антицикличния капиталов буфер на 0,5 на сто през третото тримесечие. Банката напомня, че през март бяха въведени мерки, насочени към допълнително укрепване на банковия сектор във връзка с пандемията от COVID-19 и нейното отражение върху икономическата среда. Мерките с положителен ефект върху размера на регулаторния капитал включваха решение за отмяна на предвидените за 2020 г. и за първото тримесечие на 2021-а увеличения на нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим за местни кредитни рискови експозиции и запазване на текущото му равнище от 0.5 процента.

"Предвид очакваното забавяне на икономическата активност и свързаното с това нарастване на необслужваните кредити, което би оказало натиск върху доходността и капиталовата позиция на кредитните институции, запазването на антицикличния капиталов буфер на ниво от 0.5% през третото тримесечие на 2020 г. допринася за устойчивостта на банковата система", категорични са централните банкери.

Прогнозата на БНБ е в пълен унисон с данните за кредитирането към края на май. Паричната статистика на практика показва покачването на лошите и преструктурирани кредити със 127.6 млн. лв., като те достигат 5.31 млрд. лева. Това е с 1 млрд. лв. повече от нивото в края на 2019-та. Разбира се, трябва да се има предвид и че по реда на кредитния мораториум всички отсрочки няма да се записват като лоши експозиции в следващите шест месеца. 

Първи индикатор за тенденциите в края на 2020 г. и началото 2021-а ще има през септември, когато Управителният съвет на БНБ ще вземе решение за нивото на антицикличния капиталов буфер, приложимо през четвъртото тримесечие.

Данните на централната банка към края на май потвърждават също и замръзването на кредитирането от първите месеци на кризата, като общо кредитните портфейли на банките се свиват със 133 млн. лв. за месец до 58.7 млрд. лева

Facebook logo
Бъдете с нас и във