Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Задава се мораториум върху плащанията по банкови кредити

Ще бъде ли наложен мораториум върху плащанията по банкови кредити и ще се разпростре ли тази мярка върху кредитите и в България? Отговорът ще стане известен до дни, когато Българската народна банка ще обяви продължение на пакета от мерки за запазване на стабилността на банковата система в условията на пандемията на COVID-19. Впрочем нашата банкова система издържа в две поредни години стрес тестовете на Европейската централна банка, така че сегашната ситуация трудно ще я огъне. Като потвърждение на казаното до тук в четвъртък премиерът Борисов изненадващо съобщи: "До ден, два търговските банки ще имат решение по кредитите". Така, че развръзката предстои.

Оказва се, че възможността за мораториум  е била обсъждана от страните-членки на ЕС на последния кръг консултации с участието на Европейския банков орган. Представители на Българската народна банка също са присъствали на обсъждането.

От прессъобщението на БНБ, публикувано на 25 март, дори стана ясно, че ЕБО "подкрепя инициативите за целенасочени и временни мораториуми (публични или частни), приемани на национално и общоевропейско равнище, които спират или отлагат плащания по банкови кредити".

Ще уточним, че до момента две страни от ЕС са въвели мораториуми - Унгария и Полша. Публичен мораториум вече бе обявен в Унгария, а частен – в Полша. Разлика между двата мораториума е, че публичните мораториуми се въвеждат със закон, а частните – по решение на търговските банки с одобрението на надзорната институция. У нас засега бяха премахнати наказателните лихви и неустойките по време на извънредното положение.

Независимо какво ще реши БНБ, вече е ясно, че решенията й ще бъдат базирани на новата рамка на ЕБО за действие по отношение на необслужваните кредити, преструктурирането на кредити и по-строгите счетоводни изисквания на МСФО 9.

Идеята е банките да получат облекчения при класифицирането и провизирането на банкови кредити. Например при забавените плащания вследствие на наложен мораториум, заемите могат да продължават да се считат за обслужвани. 

Все пак обаче банките трябва да продължават да оценяват възможността на кредитополучателя да обслужва задълженията си и нейното евентуално влошаване ще трябва да бъде отчетено  по правилата. 

Също така разсрочването на кредит няма автоматично да вкарва експозицията в графата необслужвани, ако не влошава финансовата позиция на длъжника.

Очакванията са тъй или иначе банките да получат възможност да подпомогнат своите клиенти в условията на криза.

От БНБ уверяват, че това решение ще позволи на търговските банки в България да доразвият действията си за ограничаване на неблагоприятните ефекти от пандемията от COVID-19 върху техните клиенти.

Преди седмица централната банка обяви първия пакет от мерки за подпомагане на банковата система, чиято стойност е 9.3 млрд. лева. Най-голям ефект - 7 млрд. лв., се очаква от "намаляване на чуждестранни експозиции на търговските банки".

Освен това БНБ наложи "капитализиране на пълния обем на печалбата в банковата система в размер на 1.6 млрд. лева". 

Бяха отменени предвидените за 2020 г. и 2021 г. увеличения на антицикличния капиталов буфер с ефект 0.7 млрд. лева. Към момента въпросният буфер е 0.5%, които се добавят към останалите капиталови изисквания, а по план от 1 април той трябваше да стане 1%, а от 1 януари 2021 г. - 1.5%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във