Банкеръ Daily

Финансов дневник

За седмица правителството пое 500 млн. лв. нов дълг

Министерството на финансите успешно пласира нова емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) за 200 млн. лв. при среднопретеглена годишна доходност в размер на -0,17 %. Облигациите са с падеж 24.02.2026 г. и при 0.00% фиксиран годишен лихвен процент.

За сравнение миналата година Министерството на финансите пусна една нова 5-годишна емисия на ДЦК. Общият реализиран обем на 5-годишната емисия ДЦК от трите аукциона бе 600 млн. лв.,при постигната отрицателна среднопретеглена доходност от минус 0.04%. 

В аукциона участваха 9 първични дилъри на ДЦК. От страна на участниците е отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките – 63 %, следвани от застрахователните дружества с 24 %, пенсионни фондове – 8 %, и други инвеститори – 5 %, съобщи финансовото министерство.

"До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 420 400 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 74 000 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 2.10. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100.41 лв. на 100 лв. номинал", поясни БНБ, която е организатор на аукциона. 

От централната банка добавят, че"Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Преди седмица - на 15 февруари - правителството емитира още 300 млн. лв. нов дълг чрез продажбата на ДЦК на вътрешния пазар при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0.14%. 

С набраните за седмица 500 млн. лв. вероятно ще бъдат направени погашения по стари задължения.

По закон новият дълг не може да надвишава 4.5 милиарда лева, т.е. ако не се предприеме актуализация на Бюджет 2021, правителството може да поеме нов дълг от 4 млрд. лв. до края на годината. 

*Статията е обновена в 16.12 часа на 22 януари

Facebook logo
Бъдете с нас и във