Банкеръ Daily

Финансов дневник

За седмица одобрените безлихвени кредити нарастват с 5.3 млн. лева

Близо 40 млн. лв. достигат одобрените безлихвени кредити по програмата за подпомагане на физически лица, по която гарант е Българската банка за развитие (ББР). Това показва статистиката на ББР към 19 юни. Ръстът спрямо седмица по-рано е с 5,3 млн. лв.

До момента са постъпили 16 522 искания за кредити, от които потвърдени са общо 9 576, а обработващи се – 1 616. Средната стойност на заемите е малко над 4 000 лв. Двете трети от исканията са на лица на трудов договор, а останалата една трета са на самоосигуряващи се.

От 22 юни и Пощенска банка също започва да приема заявления за кандидатстване за безлихвен кредит. По програмата работят още: Алианц банк, Банка ДСК, Инвестбанк, ОББ, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, Централна кооперативна банка и УниКредит Булбанк.

Напомняме, че Интернешънъл Асет Банк и Общинска банка първи усвоиха финансовия си ресурс по програмата, чрез предоставяне на заеми. 

Програмата за безлихвени кредити цели да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които са прекъснали дейност вследствие на пандемията от COVID-19. Те имат възможността да получат заем до 4 500 лева, отпускани наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. По мярката може да се кандидатства до края на 2020 г. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

Както "Банкеръ" писа, от 19 юни се разшири действието на програмата и така се даде възможност да бъдат подпомогнати по-голям кръг нуждаещи се.

Кандидатите за безлихвен заем до 4 500 лева не е нужно да са в неплатен отпуск или с прекъсната дейност в момента на подаване на искането за кредит. Те вече могат да кандидатстват и след като са се завърнали на работа.

Отново обаче ще се изисква документ, който доказва, че те са преустановили работа или са били в неплатен отпуск по време на извънредното положение или по време на извънредната епидемична обстановка.

Запазва се условието да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди кандидатстването за кредит. Също така трябва да се докаже, че имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

Удължава се и периодът, за който самоосигуряващите се лица могат да се позовават на спад на доходите си. 

До момента голям брой физически лица бяха лишени от възможност за финансиране поради неизпълнени задължения за осигурителни вноски от страна на работодателите им. С промените в програмата ще е достатъчно дължимите за тях осигурителни вноски да са декларирани, при това за период от 6 месеца назад, казват от ББР.

Facebook logo
Бъдете с нас и във