Банкеръ Daily

Финансов дневник

За първи път: Германия пуска 30-годишни ДЦК с 0% доходност

Германия пуска на търг 30-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с 0% лихва за първи път, предаде CNBC. Продажбата на облигации, предвидена за днес, означава, че германското правителство няма да извършва лихвени плащания по този дълг до август 2050 г., когато е падежът на хартията.

Притежателите на облигации обикновено получават както лихвени плащания, така и цялата номинална стойност на придобития дълг в рамките на живота на актива. Но тези, които решат да инвестират в дълг с нулева лихва, ще получат само номиналната му стойност.

Продажбата на 2 милиарда евро дългосрочен германски дълг, която беше обявена миналата седмица, идва в момент, когато доходността на активите с фиксиран доход достигна рекордно ниски нива. Много от тях навлизат в отрицателна територия, тъй като инвеститорите търсят убежище от евентуални пазарни сътресения и се оползотворяват от ниските лихви на централните банки в момента.

ДЦК с нулева доходност е опция за инвеститорите да складират парите си за дългосрочен период (30 години) в актив-убежище, какъвто е немският дълг, така че да се защитят от евентуални сътресения на фона на глобалната несигурност.

В предизвикателна пазарна среда инвеститорите са склонни да прехвърлят инвестициите си от по-рискови активи в сигурни убежища, като злато и държавни облигации и по този начин засилват търсенето и цената на този вид инвестиция.

Купонният процент по ДЦК е лихвеният процент, който се изплаща ежегодно, докато доходността отразява възвръщаемостта, въз основа на купонния процент и покупна цена за придобиване на актива.

Германия в режим на рецесия?

Германия е на ръба на рецесия, след като новите данни показват, че икономиката се е свила с 0,1% през второто тримесечие на 2019 г. Забавянето, заедно с несигурността около търговските войни и Брексит, засилват натиска върху правителството да предостави фискален пакет от стимули.

И преди, през април 2015 г., Германия е продавала дълг с нулева лихва, но тогава ДЦК-тата бяха 10-годишни. Настоящата ситуацията е различна. Ралф Прейсер, ръководител в звеното, отговарящо за лихвените проценти в Bank of America Merrill Lynch, посочи, че макар и да има "паралели между тогавашната и настоящата пазарана среда", има и някои „съществени различия“.

„През 2015 г. Европейската централна банка изключи допълнителното намаляване на лихвите, но по-късно отново отвори вратата за тяхното намаляване, но без да даде никакви индикации какво ще е нивото на основната лихва”, подчерта Прейсър.

Понастоящем 30-годишните германски ДЦК се търгуват при доходност от -0.15%. Всички останали германски ДЦК също са на отрицателната територия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във