Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЗА И ПРОТИВ

НЕ МОЖЕМ ДА СИ ПОЗВОЛИМ ЗАКОНОДАТЕЛНО РАЗХИЩЕНИЕПроф. Огнян Герджиков - председател на Народното събраниеПървият въпрос, който поставям, е: има ли нужда от Закон за банковата несъстоятелност. Съгласен съм, че има нужда от един специален режим за банковата несъстоятелност, но съм категоричен, че отделен Закон за банковата несъстоятелност не трябва да има. Така, както Търговският закон има част IV Търговска несъстоятелност, така и Законът за банките трябва да има своя раздел, който да бъде посветен на несъстоятелността.Няма никакво съмнение, че банковата несъстоятелност е доста по-специална в сравнение с фирмената несъстоятелност, уредена в Търговския закон. Много ми се иска постепенно да се научим да синхронизираме нашите закони, а не взаимно да си противоречат. За да се постигне този синхрон, е необходимо първо да огледаме общия режим по Търговския закон и на негова основа да се изработи специална уредба за несъстоятелността в Закона за банките. Недопустимо е в проектозакона за банковата несъстоятелност да има толкова много разпоредби, които се дублират с тези в Търговския закон. Това е едно законодателно разхищение.Проектът би могъл да остане наполовина, ако бъде съобразено това основно правило при съотношението специален и общ закон. Помоему, въпреки че високо оценявам усилията на вносителите, едно вкарване на този законопроект в Народното събрание ще бъде малко прибързано.НЕ БИВА ДА СЕ ОЩЕТЯВАТ ВЛОЖИТЕЛИТЕДимитър Ананиев - началник на дирекция Правна към БНБНе знам да има прецедент в закон за банките да се урежда и съдебното производство по несъстоятелността на банките. Това нещо се допусна преди няколко години по време на банковата криза, когато банковата несъстоятелност не бе регламентирана. Законът за банките действа до отнемане на лицензията. След отнемането й процесите трябва да се уредят в друг закон.По време на дискусията по проектозакона за банковата несъстоятелност бе повдигнат въпросът: на какво основание съдът няма да се произнася относно неплатежоспособността на една банка до решението на БНБ. Но какво на практика би се получило, ако съдът получи правото да се намесва в този случай. Имаме една банка, на която БНБ е отнела лицензията. Ако приемем, че съдът ще се произнася дали тя е неплатежоспособна, това означава, че Фондът за гарантиране на влоговете ще плаща едва след окончателното съдебно решение, след като делото мине през всички инстанции. А подобни дела се влачат с години. Това означава, че и вложителите години наред няма да могат да си получат парите от фонда. Поради тези съображения законодателят е казал: актът на БНБ за обявяването на банка в неплатежоспособност е необжалваем и съдът е обвързан с това решение. Друг изход няма. Другото е хаос.БНБ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТАБорислав Белазелков - съдия от Върховния касационен съд Необходимо е да се прави много ясна разлика между отнемането на лиценза и обявяване в несъстоятелност. БНБ има право да отнема лиценза на две основания - поради неспазване на надзорните изисквания и поради изпадане в несъстоятелност. Това са две съвсем различни основания, които нямат нищо общо едно с друго.Какъв е смисълът на отнемането на лиценза при несъстоятелност? Ако отворите закона, вие ще го видите. В целия закон няма нито една разпоредба за обезпечителни мерки по несъстоятелността. Единствената е отнемане на лицензия. Когато БНБ отнеме лиценза на една банка поради несъстоятелност, тя всъщност изпраща квестори, които са нещо като временен синдик, и така обезпечава бъдещата несъстоятелност. БНБ обаче не може да се произнесе по гражданскоправния въпрос - има или няма несъстоятелност. В този смисъл трябва да се подчертае, че конституцията допуска изключения от пълнотата на съдебната власт в областта на административното правораздаване, но тя не допуска нито едно изключение от пълнотата на съдебната власт в областта на гражданското и на наказателното правораздаване. Според конституцията само съдът е компетентен да направи избора в каква процедура ще се преследва длъжникът - универсално принудително изпълнение или индивидуално принудително изпълнение. Отнемането на лицензията е една обезпечителна мярка, която е временна, докато се произнесе съдът.По въпроса за компетентността на Фонда за гарантиране на влоговете. Това, че в проекта на закона за банковата несъстоятелност пише, че фондът не отговаря за причинени вреди, освен ако те са направени с умисъл, нищо не означава. В тази държава продължава да има конституция, продължава да има закон за отговорността на държавата за вреди, причинени на гражданите, продължава да има чл. 49 от Закона за задълженията и договорите. Засегнатият си завежда директно иска срещу държавата и държавата отговаря за всички вреди на своите органи. Нека да не си мислим, че е възможно някой да се изскубне от отговорност. Държавата не отговаря само за две неща - за лошо законодателство и за лошо правосъдие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във