Банкеръ Daily

Финансов дневник

За една година парите в обращение са нараснали с 13.2 на сто

В края на юни тази година парите в обращение у нас достигнаха 25 252 900 000 лева. За едногодишен период (спрямо края на юни 2021 г.) те нараснаха с 13.2 на сто. Това е записано в тримесечния „Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ“, който представя информация за тенденциите в развитието на наличнопаричното обращение и динамиката на банкнотите и монетите в обращение. Документът включва и анализ на характерните тенденции.

През април - юни парите в обращение се увеличиха с 690.6 млн. лв., или с 2.8% в сравнение с края на март тази година. Нарастването им е с 2.4 процентни пункта по-малко от отчетеното за същия период на 2021-а.

В края на юни делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.88%, а на разменните монети - 2.11 процента. През второто тримесечие на годината делът на банкнотите е нараснал с 0.02 процентни пункта за сметка на намалението със същия процентен пункт на дела на разменните монети.
В изпълнение на приетата от Управителния съвет на БНБ „Програма за отсичане на възпоменателни монети и отпечатване на възпоменателни банкноти за 2022 година“ през второто тримесечие централната банка пусна в обращение златна възпоменателна монета с номинална стойност 2 лева - „Паисий Хилендарски - два златни лева“.
Към края на юни делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение у нас е 0.01% и се запазва без промяна спрямо края на март 2022-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във