Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЗА БАНКА ДСК ТРЯБВА ДА СЕ ТЪРСИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИТОР

В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ НЕ СМЯТАМ ДА РИСКУВАМ РЕПУТАЦИЯТА СИ КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ Й СЪВЕТ, казва Красимир АнгарскиГ-н Ангарски, страстите около приватизация на Банка ДСК се разгоряха още преди тя да е започнала. Какъв подход, според вас, трябва да бъде възприет при продажбата на банката?- В Банка ДСК има над 7 милиона сметки, които са предимно на граждани. Неслучайно я наричат банката на народа, тъй като повечето българи са поверили спестяванията си на нея. Затова при приватизацията й не трябва да има излишно напрежение и страсти. Необходимо е да се подходи премерено и разумно, така че да бъдат защитени в максимална степен интересите не само на акционерите, но и на клиентите и най-вече на банката.В момента приключва изготвянето на стратегия за приватизацията на Банка ДСК, която ще бъде представена за одобрение на надзорния съвет и на акционерите й. Това са Банковата консолидационна компания, която притежава 25% от акциите, и Министерският съвет, който е собственик на 75% от капитала на Банка ДСК. При изготвянето на тази стратегия сме поискали и сме взели предвид мненията на известни наши финансисти и икономисти. Получихме становищата на бившите управители на БНБ Тодор Вълчев и Любомир Филипов, на бившия председател на съвета на директори на БУЛБАНК Чавдар Кънчев, на бившия заместник финансов министър Пламен Орешарски, на Венцеслав Димитров и на Емил Хърсев. Разработени са три варианта за бъдещето на Банка ДСК, като при всеки един от тях подробно са анализирани всички положителни и отрицателни страни.Някои членове на правителството яростно застъпват мнението, че Банка ДСК трябва да се приватизира през фондовата борса. То се споделя и от много от играчите на нея. Как оценявате този вариант за продажбата на банката?- Тази възможност е разработена в стратегията, която ние подготвяме. В нея е записано, че банката може да бъде приватизирана бързо - в рамките на тази година, но тогава държавата не може да очаква, че ще получи за нея висока цена и стабилност в управлението й. Причината е, че преструктурирането в Банка ДСК все още не е приключило - информационната й система не е изградена, необходимо е на пазара да се пуснат още много продукти и услуги, да се развият валутните операции, да се изчистят недоходоносните й активи - като вземания от фалирали банки и фирми, или продажбата на сгради, които не са свързани с банковата дейност. Трябва да бъдат решени много проблеми, които в момента пречат на служителите по клоновете да работят ефективно. Ако банката бъде пусната за приватизация, без да бъдат изчистени всички тези въпроси, едва ли ще се намери стратегически инвеститор, който да даде висока цена на БКК и правителството. Ние смятаме, че, първо, трябва да бъде намерен стратегически инвеститор, който да закупи мажоритарния пакет акции в банката, а след това остатъкът от капитала й да бъде пуснат на борсата.Разбира се, собствениците на Банка ДСК могат да решат, че, първо, трябва да продават пакети акции на фондовата борса, включително и срещу компенсаторни записи. Този подход на продажба обаче сериозно ще разклати доверието на обществото в банката, ще забави преструктурирането й, ще намали стойността й и ще постави под въпрос привличането на стратегически инвеститор. Приватизацията на Банка ДСК през борсата може и да допринесе за развитието на капиталовия пазар, но със сигурност няма да защити интересите на сегашните акционери и на клиентите й. Лично аз не смятам да дочакам прилагането на този вариант като председател на управителния съвет на Банка ДСК. Положил съм твърде много усилия, за да си изградя добро име във финансовите и икономическите среди. Не смятам да рискувам репутацията си, като остана в мениджмънта на банката, при положение че приватизацията й започне през фондовата борса.Какви са другите варианти за бъдещето на банката, които ще залегнат в стратегията?- Правителството може да реши, че ще продава банката едва след като приключи преструктурирането й, което ще стане най-късно до две години. Дотогава тя ще се превърне в модерна универсална кредитна институция, която ще предлага всички достъпни за нашия пазар финансови продукти, като качеството на обслужването ще се повиши. При прилагането на този подход също са възможни два варианта. Първият е, банката директно да бъде продадена на стратегически инвеститор. Между другото, някои големи централноевропейски спестовни банки вече започнаха да опипват почвата и влязоха в контакт с нас. Смятам в най-скоро време да поканя у нас някои от представителите на тези банки и да ги срещна с правителството. Нека то да чуе от техните уста кои са най-успешните модели за приватизация на спестовни институции.Вторият вариант е да се привлече стратегически партньор, който да влезе в капитала и в управлението на банката. Той ще помогне при изпълнението на програмата й за преструктуриране и при намирането на стратегически инвеститор, на който да бъде продаден мажоритарният пакет от акции. Интерес към подобна схема бе проявен от ЕБВР. Европейската банка предложи капиталът на Банка ДСК да бъде увеличен и чрез това увеличение тя да придобие 20% от него. Абсолютно наложително ли е Банка ДСК да бъде продавана? Чуха се мнения на експерти, че България трябва да има поне една голяма държавна кредитна институция, през която правителството (което и да е то) да провежда своята политика?- Малко са страните в света, които нямат нито една държавна банка. В момента 82% от банковите активи в България са собственост на частни капитали. След приватизацията на БИОХИМ този дял ще се увеличи до 88 процента. Ако Банка ДСК бъде преструктурирана и държавата й осигури едно добро управление, приходите, които банката ще носи всяка година на бюджета - като данъци и дивиденти, ще са между 40 млн. и 50 млн. лева. Това означава, че за три-четири години в хазната ще влязат толкова пари, колкото тя би получила от една успешна продажба на Банка ДСК. Имайте предвид, че след приватизацията на големите български банки повечето от тях чувствително намалиха финансовите си резултати, а оттам и данъците, които внасят в бюджета. Не е без значение и фактът, че Банка ДСК изпълнява и някои специфични функции, тъй като е единствената финансова институция, която има 1182 клона и филиали. На практика тя разполага със свои структури в почти всяко населено място в страната. След приватизацията новият собственик ще закрие всички нерентабилни клонове и офиси и по този начин ще лиши хората в много малки градчета и села от банково обслужване. Всички тези факти не трябва да се оставят без внимание при вземането на решение за бъдещето на Банка ДСК. Затова в подготвяната стратегия ние сме разработили възможността тя да остане държавна собственост като трета възможност за развитието й.Банката е с добри позиции на нашия пазар и не виждам защо правителството да не обсъди и варианта да запази мажоритарното си участие в нея.Не се ли притеснявате от обвинения, че искате банката да остане държавна, за да продължите да я управлявате?- Нали знаете, че всяка смяна на политическата власт води след себе си и промени в управителния съвет на банката. Така бе при правителството на Жан Виденов, същата история се повтори и с идването на власт на кабинетите на Иван Костов, а и на Симеон Сакскобургготски. Не мисля, че традицията ще бъде нарушена, ако управляващото мнозинство се смени. Така че аз лично нямам никаква изгода банката да остане държавна. Напротив, вероятността да остана в мениджмънта й е много по-голяма, ако тя бъде приватизирана, докато аз съм председател на управителния й съвет. Но за мен по-важно е банката да бъде преструктурирана и да увеличава пазарния си дял и печалбите си. Това ли е целта на стратегията за развитието й до края на 2004 г., която бе приета от надзорния съвет в средата на февруари?- Да, тя бе изготвена с помощта на Фондацията на спестовните каси в Германия и на Делойт и Туш, след като одиторската компания направи детайлна оценка на състоянието на банката. По мое настояване клоновете изпратиха в Централно управление информация за всички проблеми, с които се сблъскват в работата си. Изготвихме списък с около 150 важни проблема и поставихме срокове и отговорници за решаването им. На базата на цялата тази информация ние набелязахме задачите за преструктуриране на банката и поставихме конкретни финансови цели, които тя трябва да постигне. През 2002 г. общият размер на активите трябва да нарасне с 16%, а на кредитите с - 20 процента. В същото време смятаме да облекчим кредитополучателите, като им предложим по-изгодни лихвени условия. За тази цел сме планирали да намалим до 8% разликата между лихвите, които плащаме по привлечените средства, и лихвите, които получаваме по вземанията на банката. Сега тази разлика е 9.13 процента.Бизнеспланът е много предпазлив по отношение на растежа и предвижда разходите за издръжка на банката да не се увеличават. Сметките ни показват, че в края на 2002 г. печалбата след облагане с данъци ще е около 30.2 млн. лв., което ще осигури 20.4% възвръщаемост на собствения капитал и над 1.9% възвръщаемост на активите. Това ще бъдат доста добри резултати, които ще поставят правителството в изгодна позиция, ако то реши да продава Банка ДСК.Банка ДСК е един от големите играчи на пазара на държавни ценни книжа. Какъв е нейният дял?- Всъщност тя е най-големият купувач на държавни ценни книжа, тъй като контролира 23% от този пазар. Ние търгуваме активно с краткосрочните емисии, които пуска държавата, за да финансира бюджета си. Те не са с много висока доходност и аз се питам - дали ако банката бъде продадена, новият собственик ще продължи все така активно да изкупува тези ценни книги. Ако поръчките за тях намалеят, Министерството на финансите ще трябва да увеличи доходността им, а това ще доведе до по-големи разходи за бюджета. Замислял ли се някой от правителството по този въпрос?

Facebook logo
Бъдете с нас и във